Econvice
Aangesloten bij
Energie Keurmerk Wonen
Energie Keurmerk Wonen
Televisie

De introductie van de platte beeldschermen maakte grotere tv-schermen mogelijk. Omdat ze veel minder plaats innemen dan de oude beeldbuisversie, zijn ze makkelijker te plaatsen en zelfs aan de muur te hangen. Helderheid, afmeting en High Defenition ontvangst bepalen onder meer het energieverbruik.

Grote beeldschermen zijn er in twee soorten: plasmaschermen en LCD-schermen. Nadeel van de grote schermen is het hogere energieverbruik. Hoeveel energie uw televisie uiteindelijk verbruikt hangt onder meer af van de helderheid, het formaat en of u digitale televisie ontvangt.

TV en het milieu
TV's met een beeldschermdiameter van 40 tot 42 inch (101,6 tot 106,7 centimeter) gebruiken gemiddeld twee maal zo veel elektriciteit als een televisie met beeldschermdiameter van 26 inch (66 centimeter). Omdat de schermen elektriciteit gebruiken, dragen ze bij aan milieuproblemen zoals het versterkte broeikaseffect. Dit heeft weer klimaatveranderingen tot gevolg. Een onnodig groot scherm levert dus onnodige milieubelasting op.

Plasmaschermen gebruiken niet per definitie meer energie dan LCD- of beeldbuistelevisies. Onder Energieverbruik komen de aspecten aan bod die wel invloed hebben op het energiegebruik. Deze bepalen of een plasmascherm meer, minder of evenveel energie gebruikt als een LCD-scherm van dezelfde grootte.

Energieverbruik
Onderstaande aspecten hebben invloed op het energieverbruik van een televisie:
 • De afmeting van het scherm
  Hoe groter het scherm, hoe hoger het energiegebruik. Dit geldt zowel voor LCD- en plasmaschermen. Plasmaschermen zijn over het algemeen groter dan LCD-schermen en gebruiken daardoor meer energie.
 • Helderheid en contrast
  Hoe groter de helderheid en het contrast van het beeldscherm, hoe hoger het energiegebruik. De standaard fabrieksinstelling is vaak aan de hoge kant. Hoe lichter de tv staat, hoe meer contrast u zult willen instellen. Stel de helderheid en het contrast na aankoop opnieuw in, zoals voor u prettig is, en doe dit op een verduisterde plek. Dit kan 146 kWh schelen op het jaarlijkse energieverbruik, uitgaande van 4 uur per dag kijken.
 • High Defenition ontvangst
  Plasmaschermen met de mogelijkheid voor HD ontvangst gebruiken ongeveer 117 kWh meer aan vermogen dan plasmaschermen zonder HD. Het energiegebruik van LCD-tv's wordt niet hoger door de mogelijkheid van HD ontvangst.
 • Aan/uit
  Sommige televisies kunt u niet echt uit zetten. Soms lijkt het alsof dit wel kan, maar dan gaat alleen het LED-lampje achter de aan/uit knop uit. De tv blijft toch energie verbruiken.
 • Digitale televisie
  Voor digitale televisie is een extra apparaatje nodig: de digitale tv-ontvanger. Deze ontvangers gebruiken 10 tot 37 Watt als ze aanstaan; vaak is het stand-by verbruik tien Watt. Het jaarlijkse energieverbruik is dan 88 tot 127 kWh (bij dagelijks vier uur aan en twintig uur stand-by).
 • Fabrikant en type
  Het energieverbruik varieert ook per fabrikant en per type televisie. Let bij aanschaf daarom goed op het verbruik.
Verbruik en kosten
Scherm-
diameter
(inch)
Vermogen (Watt) Gemiddeld energieverbruik / jaar* (kWh) Kosten / jaar**
42 140 - 300, gemiddeld 220 330 € 73
40 Circa 200 300 € 66
32 90 - 160, gemiddeld 125 190 € 42
26 70 -140, gemiddeld 100 155 € 34

*) Uitgangspunt is dat het scherm dagelijks vier uur aan staat, en twintig uur in stand-by, met een beeldinstelling die prettig is voor de huiskamer (iets minder helder dan de fabrieksinstelling)
**) Elektriciteitsprijs € 0,22 / kWh (prijspeil 2007)