Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Diploma EPA-W per 1 november 2008 verplicht!

Cito neemt in opdracht van KBI (kwaliteitsborging installatiesector) het examen Energie- prestatiecertificaat voor woningen af. Het Centraal College van Deskundigen van de Stichting KBI heeft in haar vergadering van 10 juni jl. besloten dat de EPA-opnemer en de EPA-adviseur voor woningen met ingang van 1 november 2008 in het bezit moeten zijn van een bewijs van vakbekwaamheid (diploma). Na deze datum mogen er geen opnames voor energielabels meer worden uitgevoerd door niet geregistreerde EPA-opnemers en mogen ook geen energielabels worden verstrekt door niet officieel geregistreerde EPA-adviseurs.

 

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

Onderdeel 1: verplicht voor zowel de EPA-opnemer als voor de EPA-adviseur.

Dit onderdeel bestaat uit een meerkeuzetoets en uit een casus waarbij u aan de hand van foto’s en plattegronden een woning moet opnemen en vervolgens de woninggegevens vertaalt naar het opnameformulier uit ISSO publicatie 82.1.

Onderdeel 2: verplicht voor de EPA-adviseur

Bij dit onderdeel wordt getoetst of de gegevens van een ingevuld opnameformulier op de juiste wijze ingevoerd worden in het softwareprogramma. Dit examen maakt u op een voor u beschikbaar gestelde laptop. U hoeft dus niet zelf voor een laptop te zorgen.

Aanmelding

U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar Cito. Aanmelding sluit vier weken voor de examendatum. U ontvangt een bevestiging van inschrijving en een factuur. Cito dient uw betaling uiterlijk twee weken vóór het examen te ontvangen. Uitsluitend na ontvangst van betaling, ontvangt u circa 2 weken voor de examenafname een oproepbrief.

Examengeld

Voor onderdeel 1 bedraagt het examengeld 185,-.

Voor onderdeel 2 bedraagt het examengeld 225,-.

Bron: Cito