Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Minister Vogelaar introduceert 1 januari 2009 een nieuw energielabel

05-09-2008 Het energielabel wordt vernieuwd. Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) wil per 1 janauri 2009 een verbeterd energielabel invoeren. In dat label zal de classificatie van de woning worden gekoppeld aan het type woning. Daarmee wil zij een einde maken aan de verwarring over het label. Dat maakt zij vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Begin juli wees de Vereniging Eigen Huis (VEH) erop dat goed geïsoleerde hoekappartementen een beter label kunnen krijgen dan tussenappartementen. Zij concludeerde dat de kwaliteit van het label onder de maat is. Die signalen waren voor minister Vogelaar aanleiding om het label te laten onderzoeken. Uit dat onderzoek leidt de minister af dat het energielabel ten onrechte de suggestie wekt dat er sprake is van een absolute waardering van de energiezuinigheid van de woning, terwijl de classificatie via de labels een relatieve waarde is. De beoordeling kan alleen vergeleken worden met die van woningen van hetzelfde type.

Om die reden wordt het label vernieuwd en verbeterd en komt er een afbeelding van het woningtype op het label te staan. Met dat label kunnen consumenten een vergelijking maken tussen dezelfde type woningen. Daarnaast krijgt de woning- of gebouweigenaar een uitgebreidere toelichting op de mogelijkheden om de woning minder energie te laten verbruiken.Tevens wordt onderzocht of de indicatie voor het energieverbruik in een beter herkenbare eenheid kan worden weergegeven.

De ontwikkeling van het nieuwe energielabel zal in nauw overleg plaatsvinden met de Vereniging Eigen Huis en betrokken deskundigen. De inhoud en het ontwerp van het nieuwe energielabel zullen bovendien worden voorgelegd aan consumentenpanels. Daarnaast zegt de minister toe dat zij er zorg voor draagt dat woningeigenaren die al een energielabel hebben, of dit de komende periode tot aan 1 januari 2009 moeten aanschaffen, over het nieuwe label zullen kunnen beschikken.
Tegelijk met de vernieuwing van het energielabel, wordt ook de klachtenregeling verbeterd. In overleg met VEH en de branche van labeladviseurs wordt onderzocht of de klachtenregeling onder gebracht kan worden bij de onafhankelijke Stichting Geschillen Commissies voor Consumentenzaken. Deze verbeterde klachtenregeling zal zo spoedig mogelijk ingevoerd worden.

Download


Bron: Ministerie van VROM [persmail@minvrom.nl]