Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Advies bij energiebesparing huishoudens gewild

02-09-2008 Gemeenten en woningcorporaties hebben onverminderd behoefte aan advies om huishoudens met lagere inkomens te stimuleren energie te besparen. Ondanks dat de Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens (TELI) is gestopt, blijft de vraag naar ondersteuning van nieuwe projecten bestaan. Niet verwonderlijk: de energierekening drukt immers steeds zwaarder op het budget van mensen met een lager inkomen.

Het is Ivo Latuperisa van SenterNovem opgevallen hoeveel gemeenten doorgaan met energiehulp aan deze doelgroep, terwijl de TELI-regeling niet meer bestaat. "We hebben het over meer dan 45 gemeenten waar projecten zijn gestart. Gemeenten willen graag wat doen voor de huishoudens die het hardst getroffen worden door de stijgende energiekosten. Ze weten echter vaak niet hoe ze het moeten aanpakken. We zijn hard bezig een platform op te zetten om alle kennis en ervaring te bundelen, zodat we die weer breed in de markt kunnen uitzetten."

Energieadviseurs
Stichting Collusie is een van de grootste stichtingen in Nederland die gemeenten en wooncorporaties helpt bij het opzetten van projecten. Ze heeft vanuit de TELI-regeling enorm veel ervaring opgedaan. Samen met meer dan 20 gemeenten biedt Collusie huishoudens met een minimuminkomen een consult aan van een energieadviseur. Alfons Roebroek van Collusie: "Het mes snijdt aan twee kanten. Mensen uit achterstandswijken die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt, leiden we op tot energieadviseurs en doen zo werkervaring op. De wijkbewoners krijgen persoonlijk advies over energiebesparing en kunnen zo hun energierekening verlagen." 

Gewone tips
Volgens Roebroek werkt deze aanpak, omdat de energieadviseurs de tijd en aandacht hebben om het gedrag van de mensen te helpen veranderen. Een commercieel bureau kan daar niet tegen op. "We halen mensen uit hun isolement en helpen allerlei misstanden over energie uit de weg. Ook blijkt dat mensen na het bezoek positiever denken over de overheid en de wereld om hen heen." De bezoeken van de energieadviseur zijn zinvol, concludeert Roebroek. Het is opvallend hoeveel mensen de heel voor de hand liggende tips niet kennen. Zoals het plakken van radiatorfolie achter een verwarming. "Het gaat vaak om zeer simpele tips."

Marktwerking
Door het sluiten van de regeling hoopt VROM dat de markt de energieprojecten zélf zou oppakken. En dat gebeurt massaal. Een goed voorbeeld is te vinden in de regio West-Brabant. Daar hebben de gemeenten die verenigd zijn in het samenwerkingsverband Milieu & Afval Regio Breda (MARB) samen met het adviesbureau BuildDesk een campagne ontworpen om bewoners aan te sporen energie te besparen. De campagne kreeg ruimschoots aandacht van de pers. Een groot succes. 

Niet de verwachte 600 maar 3.100 bezoekers kwamen af op de bijeenkomsten waar ook lokale marktpartijen zoals installateurs, energieleveranciers en aanbieders van LED-verlichting aanwezig waren. MARB-projectleider Sjaan van den Heuvel: "Mijn indruk is dat mensen snappen dat hun eigen gedrag invloed heeft op de hoogte van de energierekening. Ze weten alleen vaak niet wat ze dan moeten veranderen. Mensen komen met concrete vragen, zoals: welke warmtepomp kan ik het beste nemen en bij hoeveel woonoppervlakte is zonne-energie rendabel. Als je als gemeente die vragen beantwoordt, dan heeft de campagne zin."

 

Bron: SenterNovem