Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Hoog energielabel: 30% meer opbrengst bij verkoop

01-09-2008  Hoog energielabel: 30% meer opbrengst bij verkoop
Uit een onderzoek van het Nederlands Bureau Waardebepaling (NWBO) bleek dat goed geïsoleerde woningen bij verkoop tot 30% meer opbrengen dan panden met een laag energielabel. Voor de invloed van het energielabel op de koopsom geeft het bureau diverse oorzaken: Vooral bij oudere woningen is een gunstig energielabel aanwijzing voor recente investeringen, zoals woningverbetering, aanbrengen van dubbel glas en plaatsen van een Hr-ketel. Een andere factor is dat energiezuinigheid vaak een graadmeter is voor het onderhoud van de woning. Bovendien zoeken - gestimuleerd door de oplopende energieprijzen - mensen steeds nadrukkelijker naar woningen met lagere variabele lasten.

Bron; SenterNovem