Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
    Gaat VROM het energielabel aanpassen of afschaffen?

Minister Vogelaar neemt het signaal van Vereniging Eigen Huis serieus. Zij gaat onderzoeken of de berekening van het energielabel voor hoekappartementen en hoekwoningen aangepast moet worden. Zij overlegt daarbij ook met de Vereniging Eigen Huis. Op basis van de onderzoeksresultaten zal minister Vogelaar bezien of nadere stappen nodig zijn en, zo ja, welke. Voorlopig blijft het label onveranderd.

Van afschaffing is geen sprake. De koper of huurder van een woning blijft recht hebben op een energielabel, dat een objectief beeld geeft van de energiezuinigheid van de woning en mogelijkheden aangeeft om die energiezuinigheid te verbeteren.