Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Minister Vogelaar zet nieuwe stap energiebesparing huursector

4 juli 2008 De maximale huurprijs van een woning wordt in de toekomst gekoppeld aan het energielabel van de woning. Het energielabel wordt opgenomen in het woningwaarderingsstelsel. Daarmee zet minister Vogelaar een nieuwe stap op het gebied van energiebesparing in gebouwen. Dat schrijft minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Huurders profiteren van energiebesparing door een lagere energierekening.

Vogelaar verwacht dat verhuurders de komende jaren de nodige energiebesparende maatregelen nemen. De woningcorporaties bezitten circa 2,2 van de 3 miljoen huurwoningen. Van deze zit 42 procent van de geregistreerde labels in de meest energieverbruikende klassen, E, F en G. Er is dus veel winst te halen om energiebesparende maatregelen te nemen. Nu geeft het woningwaarderingsstelsel punten voor bijvoorbeeld een cv-ketel en isolatie. Deze punten vervallen. Het energielabel is een betere maat voor de energiezuinigheid van de woning.  

Het woningwaarderingsstelsel bepaalt wat een verhuurder maximaal mag vragen voor een woning. Dit gebeurt door een woning punten toe te kennen. De introductie van het energielabel in dit stelsel maakt huurwoningen gemiddeld niet duurder. Wel krijgen sommige woningen meer punten. De verhuurder mag dat echter niet aan de zittende bewoners doorrekenen. De huurverhoging mag pas doorgevoerd worden als de woning aan een ander wordt verhuurd. Daarvoor is de verhuurder namelijk gehouden aan een maximum van de jaarlijkse huurverhoging die inflatievolgend is.

 

Bron: Ministerie van VROM
          Rijnstraat 8 - 2515 XP Den Haag