Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Energielabel breekt nieuwe markt open voor bouw- en installatiebedrijven

01-04-2008  Ongeveer 50% van de bestaande woningen in Nederland scoort minder dan het D-label. Als alleen al in de sociale huursector in de E-, F-, en G-woningen maatregelen worden genomen om de energieprestatie tot minimaal D-niveau te verbeteren, is daar 2,3 miljard euro voor nodig. Dit blijkt uit cijfers van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van EZ op het gebied van energie en klimaat.

De nog steeds stijgende energieprijzen zijn volgens SenterNovem een belangrijke impuls voor de vraag naar energiebesparende maatregelen. Investeren in energiebesparing is ondertussen een effectieve manier geworden om de woonlasten te beperken! Met energiebesparing valt dus geld te verdienen. Niet alleen door huiseigenaren en huurders. Ook bouw- en installatiebedrijven kunnen geld verdienen door adequaat in te spelen op de vraag van klanten naar maatregelen om de energieprestatie van hun huis te verbeteren. Voorwaarde daarbij is wel dat bedrijven in de branche gaan samenwerken, zodat de klant een totaalpakket aangeboden kan worden.
Uit onderzoek van Nibud (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting) en SenterNovem blijkt dat consumenten weinig kennis hebben van welke maatregelen het meest effectief zijn om het energieverbruik te verminderen . Ook blijkt dat mensen weinig tijd en zin hebben om zelf alle partijen bij elkaar te zoeken die nodig zijn om een verbouwing zo uit te laten voeren dat het ook leidt tot maandelijks lagere energielasten. In veel gevallen ziet een consument dan af van het nemen van energiebesparende maatregelen. En dat terwijl consumenten in principe wel bereid zijn om meer geld betalen voor een zuinig woonhuis. "Bouw- en installatiebedrijven laten nu dus een deel van de markt liggen", aldus Hans van Eck van SenterNovem. "Consumenten hebben behoefte aan brede voorlichting en een geïntegreerd ontwerp. Daarbij willen ze één aanspreekpunt en goede begeleiding in de uitvoering. Bij nieuwbouwprojecten is dit meestal wel goed geregeld. Maar bij renovatie en verbouwingen in de bestaande bouw vaak niet." Inmiddels zijn er al diverse consortia van bedrijven actief om consumenten gezamenlijk te benaderen. En met succes, volgens Van Eck. Het levert de bedrijven meer werk op dan wanneer ze ieder individueel de klant hadden benaderd. Van Eck: "Het vraagt wel een omslag in denken, want als bedrijf moet je buiten je eigen product of dienst gaan denken. Maar het breekt wel nieuwe markten open."

Direct financieel voordeel
Ontwikkeling woonlastenVolgens Van Eck levert het nemen van energiebesparende maatregelen direct financieel voordeel voor bewoners op. Dat spreekt mensen aan. Als voorbeeld noemt hij een woning die in 2000 is gekocht en in 2007 ingrijpend is gerenoveerd. De investering bedroeg € 35.000,-. Het ging om maatregelen zoals HR++ glas, een zon thermisch systeem en Lage Temperatuur Verwarming. Dit werd gefinancierd met een klimaathypotheek tegen een gunstige rente van 4,4 % voor 10 jaar vast. In de nieuwe situatie zijn de hypotheeklasten iets hoger geworden. Maar door het verlagen van de energiekosten vallen de totale woonlasten zes procent lager uit. Dat betekent bij de huidige energieprijzen jaarlijks een besparing op de woonlasten van bijna 1.200 euro. Als de energieprijzen blijven stijgen, wordt die besparing op de woonlast in de toekomst nog veel groter.

Energiebesparingsverkenner
Om bedrijven in de bouw- en installatiebranche te helpen om voor hun eigen klanten uit te rekenen wat de mogelijkheden en financiële gevolgen van energiebesparende maatregelen zijn, heeft SenterNovem de Energiebesparingsverkenner ontwikkeld. De verkenner kan gebruikt worden om de effecten van energiebesparende maatregelen op de woonlasten in beeld te brengen. De verkenner geeft een indicatie van het energielabel en geeft aan welke maatregelen kunnen zorgen voor een verbetering van dat energielabel. Het instrument geeft een indicatie van de investeringskosten enerzijds en wat dat oplevert aan energiebesparing anderzijds. Met de verkenner speelt een bouw- of installatiebedrijf niet alleen in op de vraag naar meer ruimte, andere kozijnen of een gezonder binnenmilieu, maar wordt die vraag gekoppeld aan hoe je prettiger kunt wonen
voor minder geld.