Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Ruim 1,3 miljard euro voor duurzame energie vanaf 1 april beschikbaar

Per 1 april 2008 kan bij SenterNovem subsidie worden aangevraagd voor de productie van duurzame energie. Er is vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 1,3 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de productie van duurzame energie uit biomassa, biogas, afvalverbranding, windturbines op het land en zonne-energie.

Wijzigingsdatum | 25-03-2008

 

De producent van de duurzame energie krijgt een vergoeding om het onrendabele deel van zijn energieproductie te compenseren. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag. Aanvraag voor de subsidie is mogelijk van 1 april 2008 tot 31 december 2008. Het subsidiebedrag verschilt per productiecategorie. De contracten voor windturbines op het land en zonne-energie hebben een looptijd van 15 jaar, die voor biomassa 12 jaar.

Beschikbaar budget per energiebron

(in miljoenen euro)

Elektriciteit uit 
• Windenergie
• Biomassa
• Stortgas of biogas (uit riool- of afvalwater zuivering)
• Afvalverbranding
• Zonnecellen

Groen ‘aard’ gas uit
•  Stortgas of  biogas (uit riool- of afvalwater zuivering)

Totaal


796
289
10
187
46


16

1344

 

De SDE is één van de instrumenten van het kabinet voor het werkprogramma 'Schoon en Zuinig, nieuwe energie voor het klimaat'.

Het kabinet wil met deze regeling bijdragen aan het doel om in 2020 twintig procent van de energie uit duurzame bronnen te verkrijgen. Meer informatie vindt u op www.senternovem.nl/SDE