Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Minister Vogelaar trekt 8 miljoen extra uit voor particuliere woningbouw

28-01-2008  Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie trekt 8 miljoen euro extra uit voor het stimuleren van het gezamelijk bouwen van woningen door particulieren. Vogelaar heeft vandaag het startschot gegeven voor de landelijke kenniscampagne (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw.

Collectief particulier bouwen is gericht op het benutten en stimuleren van ideeën van bewoners bij de bouwproductie en de woonomgeving. Bewoners worden betrokken bij hun buurt en hoe die eruit moet gaan zien. Bij veel projecten in het land heeft particulier opdrachtgeverschap ertoe geleid dat bewoners ook verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van hun woonomgeving. Daarmee is het collectief particulier opdrachtgeverschap ook een belangrijke bouwsteen voor de wijkaanpak.

Kenniscampagne
Particulier opdrachtgeverschap - met name in collectief verband - is een effectieve manier om betaalbare woningen, betere sociale samenhang van straat, buurt of wijk, stedelijke vernieuwing en woningbouw voor specifieke doelgroepen te realiseren. Daarom richt het ministerie van VROM een kenniscampagne op bestuurders, gemeentemedewerkers en politici, zodat zij meer routine krijgen in het adviseren over particuliere woningbouw. De campagne bestaat uit een website (www.iceb.nl), een aantal themabijeenkomsten voor provincies en gemeenten en ondersteuning van lokale initiatieven met cursussen, excursies en prijsvragen.
Het ministerie van VROM heeft de afgelopen jaren een aantal acties in gang gezet om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van eigenbouw te bevorderen. Voor de woningproductie in eigen bouw in de periode 2005-2010 is het budget hiervoor van VROM 42,5 miljoen euro. De 8 miljoen voor collectief particulier opdrachtgeverschap komt in het Provinciefonds.

Zie ook