Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   FAQ Meestgestelde vragen over ventilatie en COVID -19

17 augustus 2020 te Staphorst.

Nieuwsbrief Brink Climate Systems 


Ventilatie komt door COVID-19 de laatste tijd veel in het nieuws. Er zijn inmiddels veel verschillende onderzoeken over de verspreiding van het virus via de lucht. Mede door deze recente inzichten heeft het RIVM de ventilatierichtlijn aangepast. Het advies is nu, om waar mogelijk, zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in systemen die gebruik maken van recirculatie (bij recirculatie wordt de afgevoerde lucht hergebruikt i.p.v. deze naar buiten af te voeren). De aanleiding is het onderzoek van een aantal besmettingen in een verpleeghuis in Maassluis afgelopen juni, waarbij werd gewezen naar het ventilatiesysteem. De GGD heeft geconcludeerd dat het ventilatiesysteem waarschijnlijk toch geen rol heeft gespeeld.
Verschillende soorten ventilatiesystemen
Belangrijk is om te beseffen dat er vele verschillende soorten ventilatiesystemen bestaan waarbij ook het risico op verspreiding verschilt. Het recente nieuws over de verspreiding van het Coronavirus via ventilatie gaat met name over grotere systemen die worden gebruikt in publieke gebouwen, zoals kantoren of verpleeghuizen of in ieder geval in gebouwen waar meerdere mensen uit verschillende huishoudens voor langere tijd bij elkaar zijn en waarbij sprake is van recirculatie. Hierbij zou mogelijk de kans bestaan op verspreiding van het virus via het ventilatiesysteem.

Bij woonhuizen: ventileer zoveel mogelijk
Echter, voor woonhuizen geldt dat het gaat  om één huishouden; een gezin of personen die met elkaar in één huis wonen. De kans dat deze mensen elkaar besmetten is natuurlijk groot, maar het ventilatiesysteem draagt daar niet extra aan bij. De meeste systemen voor woonhuizen maken namelijk geen gebruik van recirculatie en voeren alleen verse lucht toe en de gebruikte lucht af. Sterker nog, veel ventileren verkleint het risico op besmetting doordat de binnenlucht zoveel mogelijk verdund wordt met schone buitenlucht en er dus ook meer gebruikte lucht wordt afgevoerd.

Beperk recirculatie: maak zoveel mogelijk gebruik van buitenlucht
Er zijn wel systemen voor woonhuizen die deels gebruik maken van recirculatie zoals luchtverwarmingssystemen. Maar ook hier geldt dat het gaat om personen uit één huishouden waarbij de kans dat ze elkaar besmetten via direct of indirect contact veel groter is dan de kans dat er een besmetting plaats vindt via het luchtverwarmingssysteem. Toch adviseren wij hier om de recirculatie te minimaliseren en indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van buitenlucht. Is het voor u niet duidelijk of er een buitenlucht aansluiting aanwezig is of hoe u deze kunt instellen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons of rechtstreek met uw installateur om de mogelijkheden voor extra ventilatie te laten bekijken.

Luchtverwarming is soms ook terug te vinden in utiliteit, zoals bioscopen of zwembaden. Dit zijn publieke gebouwen. Hier volgen wij dan ook de ventilatierichtlijn van het RIVM en adviseren bij deze systemen zoveel mogelijk buitenlucht toe te laten voeren en recirculatie te beperken. Ook hier geldt dat wij altijd mee kunnen kijken om te adviseren over de mogelijkheden om extra te ventileren met buitenlucht.

Hieronder proberen wij op de meest gestelde vragen antwoorden te geven. Daarbij houden wij steeds de richtlijnen van het RIVM aan. Ons advies voor alle systemen is dan ook: ventileer zoveel mogelijk en voorkom of beperk recirculeren.


Kunnen Aerosolen het virus overbrengen via ventilatiesystemen?
Aerosolen als potentiële overbrengers van het virus krijgen de laatste tijd veel aandacht in het nieuws. Aerosolen zijn kleine stofdeeltjes of vochtdruppels die licht genoeg zijn om in de lucht te blijven zweven. Hoewel volgens wetenschappers nog niet onomstotelijk vast is komen te staan dat Aerosolen ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de verspreiding van het Coronavirus, nemen wij het zekere voor het onzekere. Om mogelijke verspreiding via Aerosolen te beperken adviseren wij dan ook zoveel mogelijk te ventileren met buitenlucht om de Aerosolen te verdunnen en af te voeren.


Moet ik i.v.m. het Coronavirus mijn WTW-toestel (Renovent of Flair) uitschakelen?
Nee, dat is niet nodig. Er wordt juist aanbevolen zoveel mogelijk te ventileren. Door ventileren is er sprake van luchtreiniging door het afvoeren van vervuilde binnenlucht en deze te vervangen door schone buitenlucht. Buitenlucht is vrij van virussen. Meer ventileren betekent dus dat er meer vervuilde lucht wordt afgevoerd en de vervuiling van de binnenlucht wordt verdund met schone buitenlucht. Hiermee wordt de kans op overdracht via de lucht door vochtdruppels of Aerosolen verkleind.


Moet ik de filters van mijn ventilatietoestel nu vaker vervangen?
Ventilatiesystemen met mechanische toevoer van buitenlucht zoals WTW-systemen voeren buitenlucht toe die door een filter de woning binnenkomt. Dit filter zorgt er voor dat er geen stof van buiten naar binnen komt. Virussen zitten niet in de buitenlucht en er is dus geen reden om het filter vaker te vervangen. Een WTW-toestel heeft twee filters. Het filter in de afvoerlucht beschermt het toestel tegen vervuiling met huisstof uit de binnenlucht. Als de binnenlucht virusdeeltjes bevat, dan zullen deze naar buiten worden afgevoerd of op het filter blijven hangen, maar vormen daar geen bedreiging voor verdere besmetting. De filters in het WTW-toestel hebben dus geen positief of negatief effect op de verspreiding van het Coronavirus en hoeven niet vaker vervangen te worden.


Kan het Coronavirus zich in het filter van een ventilatietoestel nestelen?
Virussen kunnen zich alleen in een drager (mens of dier) vermenigvuldigen. Virussen die op het filter terechtkomen, verblijven daar slechts korte tijd voordat ze verloren gaan. Het filter kan dus geen bron worden voor verspreiding van het virus.


Hebben jullie een filter dat virussen/bacteriën doodt of zijn er filters die virussen tegengaan?
Voor onze ventilatiesystemen hebben we een filtermethode ontwikkeld om de allerkleinste deeltjes fijnstof af te vangen, de Pure induct. De Pure induct wordt geplaatst in de luchttoevoer van het mechanische ventilatiesysteem en filtert de inkomende buitenlucht. Aangezien virussen ook deeltjes zijn worden ook eventuele virussen uit de lucht gefilterd. Wij adviseren de Pure induct echter voor het filteren van bijvoorbeeld (ultra)fijnstof en pollen (tegen hooikoorts) en niet voor het filteren van virussen omdat deze niet in de buitenlucht zitten.


Is er risico op verspreiding van het Coronavirus via een WTW-installatie en geldt dat voor alle type installaties?
Nee, het risico wordt juist kleiner, want zoveel mogelijk ventileren helpt. Virussen die zich in de lucht bevinden in vochtdruppels of Aerosolen worden verdund via verse toegevoerde lucht en worden uiteindelijk afgevoerd via de afvoerlucht. Aangeraden wordt om zoveel mogelijk te ventileren.


Is het risico om Corona te krijgen groter met een WTW-installatie en geldt dat voor alle type installaties?
Er wordt in de berichtgeving gesproken over verschillende type warmtewisselaars. Rondom wisselaars van het type ‘warmtewiel’ is discussie over de mogelijkheid van overdracht van het virus. Brink maakt geen gebruik van dit type warmtewisselaar. De toegevoerde lucht en afgevoerde lucht zijn in de platenwarmtewisselaars van Brink voor 100% gescheiden van elkaar.


Is de situatie bij het gebruik van het Multi Air Supply systeem anders dan bij conventionele WTW-systemen?
Ons Multi Air Supply systeem maakt gebruik van de gang of het trappenhuis om de toevoerlucht van de WTW door het huis te verspreiden en de gebruikte lucht via de natte ruimtes en keuken af te voeren. De gebruikte lucht uit de verblijfsruimtes wordt door een Indoor Mixfan naar de gang geblazen. Verder is het systeem te vergelijken met elk ander WTW-systeem. Immers staan bij conventionele WTW-installaties de verschillende verblijfsruimtes via de lucht ook met elkaar in contact. Zolang het systeem wordt gebruikt binnen één huishouden neemt, net als met een gewoon WTW-systeem, het risico op besmetting niet extra toe, maar draagt ventilatie er juist aan bij het risico op onderlinge besmetting te verkleinen. Ook studentenwoningen die gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes gelden als één huishouden en ook daar draagt Multi Air Supply positief bij aan gezond ventileren.  
 

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust 
contact met Brink Climate systems 0522469944 op.
Onze antwoorden zijn ontleend aan de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM. Voor de meest actuele informatie adviseren wij daarom ook de website van deze organisatie in de gaten te houden:
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Lees ook:
www.vla.nu/goed-ventileren-als-extra-maatregel-tegen-het-coronavirus/
www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance