Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Hoe gaat EconVice om met het corona-virus (COVID-19)

Beste Klant, relatie,

Sinds begin maart 2020 staat het dagelijkse leven van iedereen volledig op zijn kop. Door het coronavirus (COVID-19) gaan kinderen niet naar school of opvang, mensen werken thuis en sociale contacten worden vermeden. Ook wij bij EconVice Nederland ondervinden deze gevolgen. 

De strijd tegen het coronavirus treft ons allemaal. Nederland is in een situatie geraakt die onheilspellend kan worden genoemd. Iedereen maakt zich zorgen. Zorgen over zijn gezondheid en over de gezondheid van zijn naasten. Zorgen over het dagelijkse leven.

Het belang van gezondheid voor iedereen wordt in deze zeer onzekere periode onderstreept. Daarom treffen we extra maatregelen om verdere verspreiding van dit vreselijke virus tegen te gaan en zo snel mogelijk in te dammen.
Voor onze activiteiten volgen we uiteraard de instructies en richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Daarnaast zijn er bij EconVice Nederland aanvullende richtlijnen van kracht. Hiermee hopen we ook ons steentje bij te kunnen dragen en de gezondheid en veiligheid van onze collega’s, klanten en relaties te waarborgen. Uiteraard proberen we onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. 
                                                   

Tot nadere order gelden de onderstaande maatregelen: 
 
 1. Wij zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen die in acht moeten worden genomen, over hoe om te gaan deze corona-vius, de rol van de huisarts, wat wij moeten doen bij lichte klachten, etc. Hierbij volgen wij uiteraard de adviezen van het RIVM, volgen wij instructies/ richtlijnen van de lokale autoriteiten op de voet.
 2. Alle geplande afspraken worden uitgevoerd, tenzij de klant zelf aangeeft het bezoek te willen uitstellen.
 3. Wij nemen een dag voor aanvang werkzaamheden contact met de klant op om te informeren over,  of de afspraak in verband met de corona situatie door kan gaan. Als particulieren klachten hebben hoeven ze dat niet specifiek te melden, maar wel dat de afspraak niet kan doorgaan. De makkelijkste manier is om hierover per mail te communiceren.
 4. We schudden geen handen meer en houden een gepaste afstand van (minimaal 1,5 meter) in omgang. Graag uw begrip hiervoor.
 5. Ook koffie drinken en of samen lunchen wordt vermeden.
 6. Betreden geen huizen van bewoners die ziek zijn of in quarantaine zijn in verband met het Corona-virus. En leggen u uit dat er een nieuwe afspraak kan worden  gemaakt zodra de gezondheidsklachten over zijn. Is dit het geval, dan wordt de afspraak na later in te plannen datum verschoven.
 7. Koffie wordt niet samen met de klant gedronken!
 8. Chauffeurs van toeleveranciers mogen ons bedrijfspand niet meer binnen betreden en er worden geen vrachtbonnen meer afgetekend.
 9. Wanneer wij de gezondheid van u als klant niet vertrouwen (koorts, hoesten, kortademigheid). In het geval van een storing wordt, wanneer de luchtverwarmer en/of cv-ketel nog werkt, mogelijk de afspraak verzet. Hetzelfde geldt voor nieuw te plaatsen apparatuur.
 10. Nemen, wanneer u gezondheidsklachten heeft en de cv-ketel niet meer werkt, laat dat ons dan meteen weten of uw woning, conform de procedures van RIVM betreden mag worden. Indien dat niet het geval is, dan moeten wij samen met u voor een oplossing voor deze situatie zoeken. Wij  zullen in geen geval zonder verdere beschermende maatregelen de woning betreden.
 11. Zullen u tot nader order niet meer laten tekenen voor de gedane werkzaamheden.
 12. Wij bezoeken geen klanten in zwaar getroffen corona gebieden.
 13. Hebben als uitgangspunt u zo goed mogelijk, binnen de gestelde grenzen, van dienst te zijn.
 14. Wij zullen geen afspraken maken voor reparatie of onderhoud bij bewoners indien een van de bewoners in de woning besmet is met het coronavirus. en zullen hier pro-actief naar informeren. 
 15. Wij zullen geen afspraak inplannen zolang er sprake is van een besmetting. Na nader te bepalen tijdsduur volgen de RIVM richtlijnen nemen wij weer contact met u op om - als het kan - een nieuwe afspraak te maken. Uiteraard kunnen wij ook met u afspreken dat u zelf contact met ons opneemt zodra de situatie is verbeterd.
 16. Onze vakmensen wassen regelmatig hun handen, drogen deze af met papieren handdoekjes en maken regelmatig hun telefoon schoon.
 17. Wanneer de monteur(s) moeten niezen of hoesten, doen zij dit in hun elleboog.
We vertrouwen erop dat dankzij onze gezamenlijke inzet verdere verspreiding van het virus wordt tegengegaan en onze dienstverlening en goede samenwerking met onze  klanten en relaties gewaarborgd blijft. We verwachten ook van onze collega’s en u als klant dat zij deze richtlijnen naleven.

Hopelijk kan iedereen, door alle genomen maatregelen in de wereld, weer snel en zorgeloos genieten van het leven en kunnen wij bij EconVice Nederland daaraan bijdragen met het verwezenlijken van onze droom; het leven van iedereen!