Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Energiebesparingsubsidie voor woningeigenaren

Particuliere woningeigenaren in Fryslan kunnen vanaf 3 mei 2010 subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. De Provincie Fryslan wil met het fonds investeren in energiezuinigere woningen. Er is voor de komende 3 jaren 3 miljoen euro beschikbaar. 

U KUNT SUBSIDIE AANVRAGEN VANAF 3 MEI 2010
HET AANVRAAGFORMULIER KUNT U VANAF 3 MEI 2010
HIER DOWNLOADEN OF BIJ ONS AANVRAGEN

(Alleen de officiële aanvraagformulier met het logo van de provincie Fryslân die vanaf 3 mei 2010 beschikbaar zijn, zullen in behandeling genomen worden. Aanvragen die wij eerder dan 3 mei 2010 ontvangen, zullen wij niet behandelen)

Provincie Fryslân subsidieert energiebesparing in woningen

Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd een lagere energierekening? Als inwoner van de provincie Fryslân kunt u voor energiebesparende maatregelen subsidie krijgen.

De Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2010

Met de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2010, afgekort SEBB 2010, wil de provincie Fryslân u helpen energie te besparen in uw woning. Als inwoner van Fryslân kunt u een bijdrage krijgen in de aanschaf of installatie van energiebesparende maatregelen. In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van subsidiabele maatregelen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u eigenaar én bewoner te zijn van een woning in de provincie Fryslân. Bijkomende voorwaarde is dat uw woning vóór 1995 is gebouwd.

Subsidie op aanschaf en installatie:

 • Gevel-, dak- en vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2,5)
 • Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1,3)
 • HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm)
 • Leidingisolatie
 • Lage temperatuurverwarming (LTV)
 • Warmteterugwin-eenheid voor douchewater
 • Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie
 • Programmeerbare thermosstatische radiatorkranen
 • Houtgestookte CV-ketel
 • Drukregulerende ventilatieroosters
 • Gelijkstroom ventilatoren

Subsidie op installatie*:

 • Warmtepomp
 • Ultra Hoog Rendementketel (UHR)
 • HRe-ketel
 • Zonneboiler

*De aanschafkosten van deze maatregelen vallen niet onder deze subsidieregeling. Voor subsidie op de aanschaf kunt u mogelijk terecht bij Agentschap NL, voor meer informatie zie http://www.agentschapnl.nl/ of http://www.meermetminder.nl/.

Wat levert de regeling u op?

U ontvangt 20% subsidie voor de aanschaf en/of installatie van de maatregelen die in het overzicht vermeld staan. Per aanvraag dient u minimaal 4.000 euro aan subsidiabele kosten te maken. U ontvangt maximaal 3.200 euro subsidie gedurende de looptijd van de regeling. U kunt dus meerdere malen subsidie aanvragen totdat dit maximumbedrag is bereikt.

Waddeneilanden

Woont u op één van de Friese Waddeneilanden Vlieland, Terschelling of Schiermonnikoog? Dan kunt u een extra subsidie van 10% aanvragen. In totaal kunt u dus 30% subsidie ontvangen.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen vanaf 3 mei 2010 tot en met 30 september 2010. Voordat u aankopen doet of opdrachten verstrekt, stuurt u ons het aanvraagformulier toe. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website /. Uiteraard kunt u dit formulier ook telefonisch opvragen: (050) 5224924. Let op: hebt u nog geen opdracht verstrekt, plaatst u dan geen handtekening op de offerte. Dit initieert namelijk ook het voortijds aangaan van een verplichting.

Nadat uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u een zogenoemde verleningsbeschikking. In deze beschikking staat het bedrag dat wij voor u aan subsidie gereserveerd hebben. Binnen negen maanden na ontvangst van de beschikking stuurt u ons het declaratieformulier toe. De geïnstalleerde energiebesparende maatregelen moeten dan ook zijn betaald en in gebruik zijn genomen. Aan de hand van uw declaratie wordt de hoogte van uw subsidie definitief vastgesteld en uitgekeerd.

Download hier de folder van de SEBB Fryslan.

Stapelen subsidies: Meer Met Minder stimuleringspremie van de rijksoverheid

Meer Met Minder stelt een extra stimuleringspremie beschikbaar voor particuliere woningeigenaren bovenop de provinciale subsidie. U ontvangt 300 euro voor een woning die één labelsprong maakt of 750 euro voor een woning die twee labelsprongen maakt. Voorwaarden zijn dat u een Meer Met Minder aanbieder inschakelt en een maatwerkadvies laat opmaken. Voor een maatwerkadvies van een gekwalificeerd adviseur kunt u eenmalig maximaal 200 euro subsidie krijgen.

Een maatwerkadvies geeft een gedetailleerde beschrijving van de installatietechnische en bouwkundige aspecten, het binnenklimaat en het comfort van een specifieke woning. Zo krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing en comfortverhoging. Maar ook een helder overzicht van maatregelen om de woning te verbeteren en informatie over financiering en terugverdientijd van de maatregelen.

Kijk voor meer informatie en (stapelbare) subsidieregelingen op http://www.meermetminder.nl/. U vindt hier ook meer informatie over gemeentelijke regelingen.

Wat leveren energiebesparende maatregelen u op?

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere energielasten, meer wooncomfort en mogelijk stijgt de waarde van uw woning. Ook draagt u bij aan een beter klimaat. De meeste energiebesparende maatregelen verdient u na verloop van tijd vanzelf weer terug dankzij de lagere energierekening.

Persoonlijk advies

Wilt u uw woning energiezuiniger maken, maar weet u niet welke maatregelen voor u interessant zijn? Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Milieu Centraal per telefoonnummer (0900) 9001719 (€ 0,15 per minuut). Ook kunt u kijken op de website http://www.milieucentraal.nl/.

Rekenvoorbeeld: Rij-tussen-woning met een bouwjaar van tussen 1946 en 1965.

Hoe was het huis voordat er maatregelen werden getroffen?
Het dak is bij renovatie geïsoleerd. De vloer en de muren zijn niet geïsoleerd. De benedenverdieping heeft dubbel glas, boven niet. Voor verwarming en warm water is er een Verbeterd Rendement combiketel. Ventilatie door mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer.

Welke maatregelen zijn er toegepast om 42% energiebesparing te bereiken?

 • De spouwmuren zijn gevuld met isolatiemateriaal en de vloer is geïsoleerd;
 • De voegen en kieren zijn gedicht en er zijn extra ventilatieroosters aangebracht;
 • Op de bovenverdieping is het enkel glas vervangen door HR++ glas;

Hoeveel hebben deze maatregelen gekost?
De maatregelen kosten 4.570 euro. Hierbij is geen rekening gehouden met subsidies. Bij 3 bewoners is de besparing op de energiekosten ongeveer 450 euro per jaar.

Hoe staat het met het energielabel van deze woning?
Het label is verbeterd van E naar B. Het gasgebruik is met 42% gedaald; van 1.742 m3 per jaar naar 1.009 m3 per jaar.

Terugverdientijd
Kosten maatregelen       4.570 euro
Subsidie provincie Fryslân  914 euro
Subsidie Meer met Minder  750 euro
Netto investering                    2.906 euro
Terugverdientijd ongeveer 6,5 jaren

100.000 woningenplan

Er kan veel energie worden bespaard in woningen. Dat draagt tegelijk bij aan comfortabel wonen en een gezond klimaat binnen en buiten. Het 100.000 woningenplan (2010-2015) van de drie noordelijke provincies zet in op energiebesparing in de bestaande en in de nieuwbouw. Daarvoor werken de provincies samen met marktpartijen, gemeenten, woningbouwcorporaties en particulieren. Door de inzet op technisch al bewezen energiebesparende maatregelen en technieken en daarnaast gebruik te maken van energiebesparende innovaties worden de woonlasten verlaagd en het wooncomfort verhoogd. Zo bouwt Noord Nederland beter!