Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
    Zonnepanelen onverminderd populair

Op 1 maart opende Agentschap NL de SDE-subsidieregeling voor zon-PV installaties van 1 tot 15 kilowatt-piek (Zon-PV klein). Uit een eerste inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat de subsidie op zonnepanelen, net als voorgaande jaren, zeer populair is. De subsidiepot van 69 miljoen euro voor deze categorie is ruim overtekend.