Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Vernieuwd energielabel per 1 januari 2010

05-10-2009

Het energielabel voor woningen is vernieuwd en is vanaf 1 januari 2010 voor consumenten beschikbaar. "Ik heb er alle vertrouwen in dat door deze verbeteringen het energielabel een geslaagde doorstart maakt. Het energielabel is en blijft een belangrijk instrument om woningeigenaren objectief te informeren over de energieprestatie van hun woning", aldus Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Het energielabel is op diverse onderdelen verbeterd.

  • De lay-out is verbeterd en getest onder meer dan 500 consumenten. Essentie van de lay-out is dat de consument in staat is om de boodschap van het energielabel beter te begrijpen en wordt aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen.
  • Bij het energieverbruik wordt voortaan aangegeven wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte. Zo kan het label gebruikt worden om het energieverbruik van verschillende woningtypen met elkaar te vergelijken.
  • Er zijn nieuwe technieken opgenomen om te bepalen welk label de woning krijgt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een uitbreiding met decentrale ventilatie, micro warmtekrachtkoppeling (Hre-ketel), douchewarmtewisselaar en bodemisolatie van de kruipruimte. Voor het borgen van de kwaliteit van het label zijn meerdere maatregelen getroffen.
  • Een woning moet door een medewerker van een gecertificeerde bedrijf beoordeeld worden. Ook moet het gecertificeerde bedrijf minstens één keer per jaar een interne kwaliteitscontrole uitvoeren en de resultaten hiervan overleggen aan de certificerende instelling, die de kwaliteitscontroles uitvoert.
  • De controles door de certificerende instellingen zijn verder aangescherpt. Bij afwijkingen worden extra controles uitgevoerd bij het bedrijf waar de afwijking is opgetreden. Bij structurele fouten wordt het certificaat ingetrokken of opgeschort. Verder is het opnameprotocol eenvoudiger gemaakt, zodat de kans op afwijkingen door verkeerde opnamegegevens veel kleiner is.

De gewijzigde regeling moet drie maanden ter goedkeuring voorliggen in Brussel, waardoor deze op 1 januari 2010 beschikbaar is. Dit geeft partijen, zoals energielabeladviseurs, makelaars en notarissen, installateurs en aannemers de tijd om hun dienstverlening op aan te passen.

 

Minister Van der Laan gaat onderzoeken of het mogelijk is om te sanctioneren met bijvoorbeeld een bestuurlijke boete als er bij verkoop of verhuur geen label is. In de praktijk wordt er in de akte van levering vaak een afspraak gemaakt tussen verkoper en koper dat er géén energielabel aanwezig is.