Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Duurzaam Heerenveen

Sinnewiken 2009Sinnewiken

Onder de naam Sinnewiken 2009 organiseert de gemeente Heerenveen een breed scala aan bijeenkomsten, informatiemarkten, activiteiten en bijzondere gebeurtenissen met één centraal thema: duurzaamheid. De start van de Sinnewiken 2009 vindt plaats op 9 september 2009: de nationale dag van de duurzaamheid.

Op deze dag worden de scholen uitgedaagd om een duurzame auto te bouwen. 10 scholen kunnen een bouwpakketje in ontvangst nemen en op 9 oktober hun creaties tegen elkaar laten 'racen'; op 9 oktober opent de Energiebeurs in het Abe Lenstrastadion. Er zal dan ook een demonstratie zijn van echte auto's op duurzame brandstoffen. Maar er is meer:

SinnestrielMillenniummarktDuurzame mobiliteitDuurzame verlichting, Nacht van de Nacht, MiniSinnewiken, SinnewikenJunior, meer duurzaamheid. Een overzicht van alle activiteiten Sinnewiken 2009 vindt u hier.

Duurzaam Milieu

Heerenveen verbetert het milieu. Een verbeterd milieu kan schoner, gezonder, stiller of zuiniger zijn. Hieronder vallen alle milieutaken van de gemeente, zowel de wettelijke als de eigen milieu-ambities die vastgelegd zijn in het milieubeleidsplan. In het milieujaarplan zijn veel maatregelen benoemd die gerelateerd zijn aan energie en duurzaamheid.

Duurzame Groei

Heerenveen groeit duurzaam. We hebben aandacht voor duurzaamheid bij de uitvoering van alle gemeentelijke taken. We vervullen een makelaarsfunctie om het aspect duurzaamheid bij alle afwegingen te betrekken.

Duurzame bewijzen

Aan het landschap en de bebouwing kan je de geschiedenis van Heerenveen als veenkolonie aflezen. De karakteristieke lintbebouwing aan het kanaal, monumentale gebouwen, kerken en karakteristieke bomen typeren Heerenveen. Al deze elementen hebben bewezen dat ze duurzaam zijn en dragen bij tot de identiteit van de Heerenveense samenleving. Wij zijn hier trots op en willen de cultuurhistorie van Heerenveen versterken en uitdragen.

Millenniumgemeente

Sinds 2007 is de gemeente Heerenveen Millenniumgemeente. Dit houdt in dat Heerenveen zich inzet voor het verwezenlijken van de Millenniumdoelen.

 

Bron: Gemeente Heerenveen