Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Energiebesparing in de eigen woning: hoe de woningeigenaar beslist

Wanneer kiezen woningeigenaren voor bouwtechnische en installatietechnische woninggebonden energiebesparende maatregelen? Onlangs is uitgebreid onderzoek gedaan naar dit keuzeproces. Belangrijke factoren blijken onder meer het vertrouwen van woningeigenaren in informatie over energiebesparing en financiële aspecten, zoals subsidiemogelijkheden.

"Het is de kunst om op het juiste moment de juiste informatie of adviezen te geven over energiebesparing," vertelt Leanne van Diggelen, verantwoordelijk voor het onderzoek bij SenterNovem. "Woningeigenaren ontvangen de informatie bij voorkeur van onafhankelijke partijen, zoals de Vereniging Eigen Huis. Ze zijn dan veel eerder geneigd om maatregelen te nemen. Voor adviezen van makelaars of aannemers is men minder gevoelig." 

Advies op maat
Commerciële partijen, zoals makelaars, kunnen overigens best een rol spelen bij het verstrekken van informatie. Van Diggelen: "Als het maar duidelijk is dat de informatie afkomstig is van onafhankelijke partijen. Daarnaast zijn woningeigenaren erg gevoelig voor maatwerkadvies, bij voorkeur op papier. Dat werkt beter dan bijvoorbeeld algemene folders of persoonlijke begeleiding. Eigenaren ontvangen het liefst een maatwerkrapport waarin mogelijke maatregelen, bijbehorende kosten en effecten overzichtelijk op een rij staan. Ze kunnen dan zelf een keuze maken." 

Daling van de woonlasten
Een andere belangrijke factor in het keuzeproces vormt het financiële plaatje. "Informatie over een daling van de woonlasten spreekt woningeigenaren het meest aan. Doordat de energielasten een steeds groter deel uitmaken van de woonlasten, is de daling van de woonlasten door het nemen van energiebesparende maatregelen voor bewoners erg interessant. Ook subsidiemogelijkheden vormen een stimulans om maatregelen te overwegen", vertelt Van Diggelen. "Verder zijn eigenaars gevoelig voor de terugverdientijd van de maatregelen. De mogelijkheid om een klimaathypotheek af te sluiten, blijkt minder aan te slaan."


Praktische ondersteuning
In het keuzeproces spelen tot slot praktische beperkingen een doorslaggevende rol. Veel eigenaren zien op tegen de rompslomp die het nemen van maatregelen met zich meebrengt. "Die praktische beperkingen zouden al in een vroeg stadium ondervangen moeten worden, door het geven van uitgebreide informatie die specifiek op de eigen woning is gericht", benadrukt Van Diggelen. "Belangrijk is de keuze aan de bewoner zelf over te laten maar wel duidelijk advies te geven. In een latere fase wanneer de keuze al is gemaakt kan persoonlijke begeleiding wel een belangrijke rol spelen." 

Brochure: ‘De consument beslist’
"De belangrijkste resultaten hebben we samengevat in de brochure ‘De consument beslist. Hoe woningeigenaren kiezen voor energiebesparing’", besluit Van Diggelen. "Hierin staan praktische adviezen voor makelaars, hypotheekadviseurs, installateurs, aannemers en onafhankelijke organisaties." Deze brochure wordt bij gereed komen beschikbaar gesteld via www.senternovem.nl/woningbouw.