Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Energieprestatie woningbouw vereenvoudigd

Sinds 21 mei 2009 is het wijzigingsblad A1:2008 op NEN 5128:2004 via het Bouwbesluit van kracht. Nieuwe elementen zijn de schilindex als aanduiding voor de isolerende kwaliteit van de gebouwschil, een bepalingsmethode voor de warmtebijdrage uit douchewarmteterugwinning en de introductie van vier maatregelpakketten die direct leiden tot toekenning van een EPC van 0,8. Door te kiezen uit één van deze pakketten wordt het maken van een EPC-berekening overbodig.
Door publicatie van de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 op 19 mei in de Staatscourant 2009, 91, is deze regeling op 21 mei in werking getreden. Dat betekent ook dat het wijzigingsblad A1:2008 bij NEN 5128:2004 (energieprestatienorm voor woningen en woongebouwen) van kracht is geworden.

Vereenvoudiging

In 2007 en 2008 heeft NEN onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot vereenvoudiging van de normen die in het Bouwbesluit worden aangewezen, dus ook NEN 5128. De oplossing is gevonden in een extra keuzemogelijkheid uit vier maatregelpakketten, waarbij direct een EPC van 0,8 wordt toegekend, zonder een EPC-berekening te maken. De uitwerking hiervan is nu terug te vinden in de nieuwe bijlage J van NEN 5128, die met het wijzigingsblad A1:2008 aan de norm is toegevoegd.

Deze nieuwe vereenvoudigingsoptie is geen verplichting. Het is vooral een tegemoetkoming aan ontwerpers of bouwers die maar af en toe een EPC-berekening moeten maken. Het terugvallen op deze maatregelpakketten kan zinvol zijn bij kleine of eenmalige projecten en bij particuliere opdrachtgevers die in eigen beheer een plan (laten) ontwikkelen. De pakketten zijn ook bruikbaar om in de voorontwerpfase van een woning een redelijke indruk te krijgen van het niveau van de EPC-eis en het soort maatregelen dat daarbij hoort.

Het enige dat resteert aan benodigde gegevens, is de gebruiksoppervlakte (was al nodig voor de vergunningaanvraag), de verliesoppervlakte van de gebouwschil, de totale raamoppervlakte. Afhankelijk van het gekozen pakket resulteren benodigde Rc-waarden, U-waarden van deuren en ramen, zonwering, ketelrendement, opwekkingsrendement voor warmtapwater en voorwaarden aan de toegepaste ventilatie-systemen.

Bron; NEN