Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Garantieregeling voor energiebesparing

 

Foto

In de loop van 2009 komt er  een garantieregeling voor energiebesparende investeringen. Met de regeling kunnen huiseigenaren geld lenen om investeringen te doen zodat hun energierekening omlaag gaat. Het Rijk stelt zich garant voor deze leningen.

Dat hebben ministers Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) en Cramer (Ruimte en Milieu) bekend gemaakt in de voortgangsrapportage 'Energiebesparing gebouwde omgeving' die woensdag 14 januari naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bestaande woningen energiezuiniger
De plannen van het kabinet om voor 2012 een half miljoen bestaande gebouwen 20 tot 30 procent energiezuiniger te maken, liggen op schema. Daarnaast moeten in 2011 ook 100.000 bestaande woningen zijn voorzien van zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. Het kabinet evalueert volgend jaar de voortgang van deze plannen.

Sectorakkoorden
Om deze plannen te kunnen uitvoeren heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen en sectorakkoorden gesloten. Vorig jaar zijn vier convenanten afgesloten:

  • januari: voor de bestaande bouw (Meer Met Minder)
    Zie persbericht: mega-implus aan energiebesparing in woningen en gebouwen 
  • april: voor de nieuwbouw (Lente-akkoord)
  • oktober: het convenant 'Energiebesparing in de sociale huursector' waarmee Aedes zich tevens aansloot bij de doelen en afspraken van de eerste twee akkoorden.
    Zie persbericht: Minder energie, lagere woonlasten 
  • december: de meerjarenafspraken (MJA3) voor het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs ondertekend.

Met een aantal dienstensectoren (banken en verzekeraars) wordt nog gesproken over toetreding tot de meerjarenafspraken (MJA3).

Schoon en Zuinig
Daarnaast heeft het kabinet ook voorzieningen getroffen voor de gebouwde omgeving waarop aanspraak kan worden gemaakt en die in het kader van 'Schoon en Zuinig' worden voortgezet, zoals het energielabel, fiscale maatregelen, het kennisoverdrachtprogramma Kompas en in ontwikkeling zijnde instrumenten zoals aanpassing van het woningwaarderingstelsel.