Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   24-12-2008 Tweede-Kamergebouw krijgt A-energielabel van minister Van der Laan

Vandaag heeft minister Van der Laan (WWI) aan mevrouw G.A. Verbeet (voorzitter Tweede Kamer) het energielabel voor het nieuwbouwgedeelte van het Tweede Kamergebouw aangeboden. Dit gebouw, gevestigd op Plein 2, heeft het energielabel A gekregen.

Alle publieke gebouwen moeten vóór 1 januari 2009 een energielabel hebben. Gebouwen die een kleiner gebruiksoppervlak hebben dan 1.000 m2 of een monumentenstatus, zijn van deze verplichting uitgesloten.

De Rijksgebouwendienst, eigenaar van het Tweede-Kamergebouw, heeft voor alle 330 gebouwen waarvan zij eigenaar is, labels laten maken. Bij 150 van deze gebouwen wordt het label herbeoordeeld met vernieuwde software en uitbreiding van de rekenmethodiek. Naar verwachting zullen medio 2009 alle 330 gebouwen een correct label hebben. De eigenaren van gebouwen die zijn gehuurd, zijn door de Rijksgebouwendienst ook schriftelijk op de labelplicht gewezen.

Naast de rijksoverheid geldt dezelfde labelplicht voor andere overheden, zoals gemeenten. Per 1 december hebben 127 gemeenten aangegeven vóór of kort na 1 januari 2009 klaar te zijn met verplichte labeling. Bij deze gemeenten gaat dit gemiddeld om 7 gebouwen. 331 gemeenten hebben (nog) niet gereageerd.

De verplichting om een energielabel te hebben is vastgelegd in de Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die op 1 januari 2008 in werking is gegaan. Deze Richtlijn geeft aan welke maatregelen moeten worden genomen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.

Download bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38348