Econvice
Leverancier van

Overal op aarde zien we tekenen van een snel veranderend klimaat. Temperatuurrecords, toename van extreme regenval en ongebruikelijke droogtes zijn daarvan het bewijs. Het ijs op de Noordpool en het landijs op Groenland smelten veel sneller dan gedacht.
Ook zijn er aanwijzingen dat de klimaatverandering zichzelf kan versnellen met mogelijk dramatische en onomkeerbare gevolgen. En dat terwijl de wereldwijde CO2-uitstoot sneller stijgt dan ooit. Ook in Nederland is de CO2 uitstoot sinds 1990 niet afgenomen, maar zelfs toegenomen.
Het doel van de regering om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 procent te verminderen is goed, maar te ver weg en te vrijblijvend. De Klimaatwet knipt het doel voor 2020 op in haalbare tussendoelen: elk jaar minstens 3 procent minder uitstoot van broeikasgassen.
De Klimaatwet moet daarnaast garanderen dat we de belangrijkste slachtoffers van klimaatverandering, met name in de armste landen, helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Zij worden nu al het hardst getroffen door de gevolgen.
Ook het bedrijfsleven wil duidelijkheid voor de lange termijn met het oog op investeringen in nieuwe technologieën. De Klimaatwet biedt die duidelijkheid.
 
 

Meer weten over klimaatverandering en de Klimaatwet?
Ga naar
veelgestelde vragen of
lees de brochure (PDF bestand)