Econvice
Leverancier van

Micro-warmtekrachtkoppeling
 
Een toestel voor micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk) wekt gelijktijdig warmte en elektriciteit op voor gebruik in huis. Het toestel
bestaat uit een hoogrendementsketel en een kleine generator voor elektriciteit. Bij de opwekking van elektriciteit gaat, in tegenstelling
tot een grote elektriciteitscentrale, geen energie verloren. De restwarmte van de motor wordt namelijk gebruikt voor verwarming van het huis en voor warm water om bijvoorbeeld te douchen. Is er meer warmte nodig? Dan springt de HR-ketel tijdelijk bij. Is er meer elektriciteit nodig dan de aardgasmotor kan leveren? Dan wordt stroom uit het elektriciteitsnet gebruikt.
 
Techniek
Er zijn verschillende types micro-wkk’s in ontwikkeling. De micro-wkk met de Stirlingmotor is het dichtst bij marktintroductie. Deze toestellen
hebben dan een elektrisch rendement tussen de 15 en 20 procent. Andere opties die nu worden ontwikkeld, zijn brandstofcellen, gasmotoren, stoommotoren en gasturbines. Het elektrisch rendement van bepaalde typen brandstofcellen lijkt richting de 50 procent te gaan. Hiermee wordt nog een groot potentieel aan energiebesparing blootgelegd.
 
Advies
De micro-wkk biedt de consument een economisch voordeel door lagere energiekosten. Daarnaast is de micro-wkk ook milieuvriendelijk
vanwege een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.
Vanaf eind 2009 is voor consumenten ook de HRe®-ketel te koop. Deze micro-wkk heeft een bepaald minimum rendement. De verwachting is dat deze techniek vanwege de grote efficiëntie van het toestel een hoge bijdrage gaat leveren aan een duurzame elektriciteitsvoorziening.
 
De subsidieregeling
Duurzame Warmte in bestaande woningbouw biedt subsidie voor HRe®-ketels.
 
Let op:
• De micro-wkk is een nieuw product. Zorg voor voldoende informatie.
• Een micro-wkk produceert elektriciteit en levert die ook aan het net.   
  Dit moet u melden bij de netbeheerder.
• Informeer uw klant over het systeem van netaansluiting en    
  teruglevering. Voor kleinere systemen geldt bij teruglevering aan het net "de   salderingsregeling", let op de salderingsgrens.
• De installatie moet eenvoudig te gebruiken zijn. Zorg dus voor een  
  goede gebruiksaanwijzing.
 
Zorg ook voor een servicecontract, inclusief nazorg.
 
Keurmerk
Toestellen met het Gaskeurlabel HRe® van de Stichting Energie Prestatiekeur mogen als HRe®-ketels in de markt worden gezet.
De ‘e’ staat hierbij voor elektriciteit.