Econvice
Leverancier van

Warmtepomp

Een warmtepomp heeft dezelfde werking als een koelmachine, alleen werken bij een warmtepomp de functies warmte en koude ‘omgekeerd’. Een warmtepomp is geen apparaat op zich, maar maakt deel uit van een systeem, dat bestaat uit een bron, de opwekker en een afgifteapparaat. De warmtepomp zelf is de opwekker. Deze zorgt ervoor dat energie van een laag temperatuurniveau wordt opgewaardeerd naar een bruikbaar temperatuurniveau om bijvoorbeeld een woning te verwarmen. Er wordt gebruikgemaakt van omgevingswarmteuit lucht, grondwater of de bodem. Het afgiftesysteem dat aan de warmtepomp is gekoppeld, wordt bij voorkeur uitgevoerd  als een laag- temperatuurverwarmingssysteem (LTV). Dit om het rendement van warmteopwekking te verhogen. In de zomerperiode kan het systeem koeling leveren.
 
Techniek
Een warmtepomp werkt op elektriciteit of op gas. Er wordt echter minder energie gebruikt dan bij een gasgestookte HR-ketel en er komt minder CO2 vrij. Daardoor kan de warmtepomp flink bijdragen aan de vermindering van het broeikasprobleem. Het rendement van de warmtepomp is erg afhankelijk van de temperatuur van de omgevingswarmte en de afgiftetemperatuur van het verwarmingssysteem. Hoe hoger die temperatuur moet worden
opgewaardeerd, hoe lager het effect. Een warmtepomp werkt daarom het beste in combinatie met een systeem van LTV, zoals vloer- of wandverwarming.
 
Plaatsing
De warmtepomp wordt steeds vaker in nieuwbouwwijken gebruikt. Dit omdat deze woningen al energiezuinig zijn waardoor Lage Temperatuur Verwarming (LTV) eenvoudig is toe te passen. Voor de bestaande bouw worden speciale warmtepompen ontwikkeld die gebruikmaken van binnen- of buitenlucht als warmtebron. Deze warmtepompen voorzien in de basisverwarmingslast van de woning. Voor de piek, bij lage buitentemperaturen, is een bijverwarming (een HR-ketel) benodigd. Soms is bij toepassing van grote collectieve warmte-koude-opslagsystemen een vergunning nodig.
 
Advies
Een warmtepomp heeft net als een verwarmingsketel jaarlijks onderhoud nodig. De warmtepomp heeft een levensduur van circa vijftien jaar, vergelijkbaar met een HR-ketel.
 
Aanschafkosten en besparingen
Een warmtepompsysteem met de bodem als bron kost ongeveer 16.000 euro, inclusief BTW. Een warmtepompsysteem (inclusief HR-ketel) met de buitenlucht als bron kost ongeveer 7.000 euro, inclusief BTW. Een warmtepomp met LTV verbruikt in vergelijking met een gasgestookte HR-ketel zo’n 25 procent minder energie. De overheid stimuleert het gebruik van warmtepompen met een aantal fiscale regelingen en subsidies, zoals de regeling Duurzame Warmte in bestaande woningbouw.
Consumenten kunnen soms gebruikmaken van een Groene hypotheek. De rente ligt daarbij een of twee procent lager dan normaal.
 
Uit de eerste testen met lucht/water-warmtepompen voor de bestaande bouw blijkt dat dit toestel 20 tot 25 procent op de verwarmingskosten bespaart. Dat betekent voor een gemiddelde woning een besparing van 200 euro per jaar. Dit toestel is ook geschikt voor koeling.
 
Let op:
• Dimensioneer de warmtepomp niet te groot. Een te grote  warmtepomp  
   zal veel in deellastdraaien en dat is ongunstig voor het rendement.
   Hierdoor kunnen de verwachte besparingen niet gerealiseerd worden.
• Besteed veel aandacht aan het inregelen van de installatie. Een  
   warmtepompsysteem is veel gevoeliger voor een niet goed ingeregelde
   installatie, dan een standaard woninginstallatie.
• Let ook goed op de bouwkundige kwaliteit van de woning. Indien deze  
   niet goed is, dan zal het energiegebruik onnodig hoog zijn. Stem dit
   goed af met de bouwkundig aannemer!
• Zorg voor een goede gebruiksaanwijzing en check-up na oplevering.
 
Keurmerk
Het Warmtepompkeur van de Stichting Energie Prestatie Keur (EPK) geeft een kwaliteitsbeoordeling over de prestaties en betrouwbaarheid van de warmtepomp. Warmtepompen krijgen het keurmerk als ze voldoen aan specifieke eisen op het gebied van technische kwaliteit (zoals rendement en geluid), kwaliteit van de documentatie (handleidingen voor installatie en gebruik) en op gebied van service en garantie.