Econvice
Leverancier van

Zonnestroom

Zon-pv of photovoltaïsche zonne-energie zet zonlicht om in elektriciteit, zonnestroom.
 
Techniek
Een zonnestroomsysteem bestaat meestal uit één of meer pv-panelen, een ondersteuningsconstructie, omvormer en bekabeling. De omvormer zet de door het systeem geleverde gelijkspanning om in wisselspanning. In Nederland worden de meeste pv-systemen aan het elektriciteitsnet gekoppeld.
 
Plaatsing
Pv-cellen zijn te gebruiken op elke bestaande bouw of nieuwbouw, op platte en hellende daken, op gevels, in luifels, nokken en zonwering. Meest effectief zijn systemen waarbij de zonnepanelen onder een helling van circa 35 graden op het zuiden zijn gericht. Belangrijk is dat er geen schaduw op de panelen valt.
Zonnestroomsystemen variëren in grootte van enkele panelen tot dakvullend. Voor het plaatsen van pv-panelen is geen vergunning nodig. Een uitzondering op die regel geldt voor monumentale panden en beschermde stads- of dorpgezichten.
Meer informatie over bouwvergunningen vindt u op de website van VROM.
 
U kunt zelf het zonnestroomsysteem aanleggen.
Maar de daadwerkelijke aansluiting op het net moet u in overleg met de netbeheerder regelen. Kleinere zonnestroominstallaties kunnen vaak op de al aanwezige netaansluiting van de woning worden geplaatst. Let echter op dat in verband met monitoring, subsidies (SDE) en saldering soms wel een tweede telwerk of aparte productiemeter (kWh-meter) noodzakelijk is.
 
Veilig, stil en vrijwel onderhoudsvrij
Zonnepanelen zijn vrijwel onderhoudsvrij.
Schoonmaken is niet nodig: de regen spoelt eventueel vuil weg. Wel moet regelmatig het functioneren worden gecontroleerd. Veel installateurs of leveranciers bieden daarom in combinatie met (opbrengst)garantie een onderhoudscontract aan. Dit kan bestaan uit een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Hierbij zorgt u voor een visuele inspectie, het doormeten van alle strings of panelen en kijkt u de veiligheids-toestand van het systeem na.
Andere vaste onderdelen van het onderhoudscontract zijn het opnemen van het actuele zonnestroomvermogen en het regelmatig controleren van de opbrengst.

Zonnepanelen zijn zeer duurzaam.
Leveranciers bieden een fabrieksgarantie die varieert van 20 tot 25 jaar. Meestal wordt daarnaast een vermogensgarantie gegeven voor 10 jaar op 90 procent en 20 jaar op 80 procent van het oorspronkelijk vermogen.
Voor de omvormer is om de zeven à acht jaar onderhoud of vervanging nodig.
 
Aanschafkosten en opbrengst
De aanschafkosten voor een zonnestroomsysteem liggen rond de 5,25 euro per Wp (Wattpiek).
Bij toepassing van multikristallijne silicium zonnecellen levert een paneel een vermogen van 120 Wp per m2. De opbrengst is 0,85 kWh per Wp. Kortom, zonder subsidie of fiscale voordelen verdient het systeem zichzelf niet terug.
Hoewel een zonnestroomsysteem de consument nauwelijks financieel voordeel oplevert, is de belangstelling in de markt groot. Voor 2009 biedt de SDE regeling subsidiemogelijkheden voor kleinere systemen (vanaf 0,6 kWp) en grotere systemen (tot 100 kWp).
De SDE-subsidie is geen investeringssubsidie, maar een exploitatievergoeding. Daarmee kunnen de investeringskosten in een periode van vijftien jaar worden terugverdiend.
Naast SDE-subsidie kunnen de Energie Investeringsaftrek (EIA), Regeling Groenfinanciering (groene hypotheek) en een vergoeding
voor elektriciteitsopbrengst bijdragen aan de financiële haalbaarheid.   
 
Salderingsregeling
Kleinverbruikers die stroom aan het net leveren, kunnen gebruikmaken van de zogenoemde Salderingsregeling (art 31 c, Elektriciteitswet 1998). Hierin is geregeld dat voor de eerste aan het net geleverde 3.000 kWh eenzelfde vergoeding geldt als de kleinverbruiker betaalt voor grijze stroom. Het is dus een administratief proces van wegstrepen van levering van zonnestroom aan het net tegen eenzelfde hoeveelheid afname van grijze stroom van het net. Bij een KWh-draaischijfmeter zonder terugloopblokkering vindt de saldering automatisch plaats. Dit komt omdat de meter bij productie terugdraait.
Informeer uw salderingsgrens in uw situatie.
  
Advies van EconVice Nederland
Veel consumenten die een zonnestroomsysteem aanschaffen, verwachten van de installateur een compleet geïnstalleerd en op het net aangesloten systeem. Communiceer duidelijk welke zaken de consument eventueel zelf aanvullend kan of moet regelen. Dit kan zijn:

• aanpassen meter;
• laten plaatsen extra meter;
• aanvragen subsidies;
• aanmelden voor salderingsregeling;
  aanmelden als elektriciteitproducent bij Certiq;
• afsluiten van een verzekering (diefstal, storm- en brandschade);
• wijzigen van het energiecontract (voor ontvangen van de teruglevering-   vergoeding van een energiebedrijf ).
 
Let op:
Zorg voor een goede gebruikershandleiding en check-up na oplevering.
• Let er bij ontwerp en aanleg op dat er geen schaduw op het systeem     valt. Een beschaduwd paneel zorgt ervoor dat de hele string (serie         schakeling van panelen) slecht presteert.
• Maak uw aanbieding van zonnestroomsysteem compleet met een
  monitoringssyteem (kWh meter, display of gebouwbeheersysteem) en
  onderhoudscontract.
• De SenterNovem-brochure Leidraad Zonnestroomprojecten geeft een     goed totaalbeeld van wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling       van een zonnestroomproject.
• Informeer uw klant over het systeem van netaansluiting en                   teruglevering. Voor Kleinere systemen geldt bij teruglevering aan het       net de zogenoemde salderingsregeling. Let op de salderingsgrens.
  
Opleiding
Zonnepanelen zijn relatief eenvoudig te installeren voor een elektrotechnisch installateur.
Het verzorgen van een compleet ontwerp, installatie, netaansluiting, subsidies, garanties, services en aftersales vraagt echter ook de nodige specifieke kennis van de zonnestroomsector.
  
Kwaliteitseisen
Belangrijke normen en kwaliteitseisen zijn:
• NVN7250:2007. Norm voor bouwkundige integratie van zonne-            energiesystemen in de gebouwschil.
• NEN 1010:2007. Hierin zijn de veiligheidbepalingen voor pv    voedingssystemen opgenomen.
• NTA 8013:2003. Procedure voor het controleren van pv-systemen.
 
Er zijn ook kwaliteitseisen voor de zonnepanelen en omvormers:
• NTA 8030:2006. Richtlijnen voor productspecificaties van omvormers,    toegepast in netgekoppelde decentrale opwekkers.
• NEN-EN-IEC 61215:2005. Voor kristallijne silicium panelen.
• NEN 11646-1997. Voor dunne filmelementen.
 
In Nederland is de aansluiting op het elektriciteitsnet geregeld in de elektriciteitwet (1998) en Netcode. Hierdoor moet de aansluiting op het net vaak in overleg met de netbeheerder worden geregeld.