Econvice
Leverancier van

Zonneboiler

Een zonneboiler maakt gebruik van de zon om water te verwarmen. Collectoren vangen de zonnewarmte op. Het is een betrouwbaar en gemakkelijk toepasbaar systeem. Een zonneboiler levert warm water voor de keuken en de badkamer. Een zonneboilercombi levert ook een bijdrage aan de verwarming van het huis.
 
Techniek
Een zonneboiler bestaat meestal uit een zonnecollector op het dak, een voorraadvat en een aparte naverwarmer. Dat laatste is vaak een combiketel, omdat de zon niet altijd voldoende warmte levert. Op de plek waar u de zonneboiler plaatst, moeten ook aansluiting op het koude en warme waterleidingnet voor het tapwater in huis zijn. Daarnaast moet er, afhankelijk van het systeem, een waterafvoer aanwezig zijn en een stopcontact voor de elektrische aansluiting van een pomp.
 
Plaatsing
De collectoren van de zonneboiler kunnen op een plat dak of een schuin dak worden geplaatst. Het liefst gericht op het zuiden, al geeft een schuin dak op het westen slechts 20 procent minder opbrengst. Bij voorkeur moet het systeem in de buurt van de cv-ketel worden geplaatst.
Zonneboilers kunnen zowel in nieuwbouw als bestaande bouw worden toegepast. Voor flats kan ook een collectief systeem worden gebruikt met één collectorveld en één voorraadvat voor de hele flat.
Een praktisch moment om een zonneboiler te plaatsen is bij het vervangen van het dak, het vervangen van de cv-ketel of als open geisers in flats moeten worden vervangen.
Voor een gewone zonneboiler is geen vergunning nodig. Een uitzondering op die regel geldt voor monumentale panden en beschermde stads- of dorpgezichten. Meer informatie over bouwvergunningen staat op de website van VROM.
 
Aanschafkosten en besparingen
Voor consumenten bedragen de kosten voor een standaardzonneboiler ongeveer 2.400 euro, inclusief BTW. Een zonneboiler met een collectoroppervlak van 2,7 m2 bespaart ongeveer 50 procent van de energie die nodig is voor het watergebruik.
Dat is circa 150 - 200 m3 aardgas per jaar.
De subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen maakt het voor consumenten en woningbouwcorporaties mogelijk subsidie aan te vragen bij het installeren van een zonneboiler. Kijk op de rubriek subsidie en informeer als u ook voor subsidie in aanmerking komt.

Leveranciers
Een zonneboiler is geen onbekende techniek in Nederland. Veel consumenten zijn hierin geïnteresseerd. Er zijn veel producenten en leveranciers. Daarnaast hebben ook veel leveranciers van cv-ketels een zonneboiler in hun pakket.
 
LET OP
Het plaatsen van een zonneboiler is relatief eenvoudig.
Toch worden er fouten gemaakt. Veel voorkomende fouten zijn:
• Het niet voldoende onder het afschot plaatsen van de leidingen en/of 
   buizen bij terugloopsystemen;
• Het niet volledig isoleren van de leidingen en appendages;
• Het volledig vullen van het collectorcircuit bij
   een terugloopsysteem;
• Het niet aanbrengen van een warmteslot in de warmwaterleidingen bij  
   zonneboilers en zonneboilercombi’s;
• Geen warmteslot in het collectorcircuit bij een volledig gevuld collector-circuit;
• Verkeerde plaats en richting mengventiel;
• Verkeerde pomprichting;
• Verkeerde temperatuursensoren.
 
Keurmerk
In Nederland hebben de meeste zonneboilersystemen het Zonnekeur of het Europese Solar Keymark. Belangrijke indicatoren voor de kwaliteit en opbrengst van een zonneboilersysteem is de gigajoule-opbrengst (in GJ/per jaar). Voor standaard zonneboilers is deze meestal 3 tot 4 GJ.
Er is ook een keurmerk voor de naverwarmer van een zonneboiler. Als het toestel aan specifieke eisen voor het naverwarmen voldoet, krijgt het naverwarmingstoestel het ‘Gaskeur NZ-label’, Naverwarming Zonneboilers. Daarnaast stelt ook het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) eisen aan zonneboilers. De  zonneboilersystemen die het GIW-keurmerk/garantie hebben.