Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   5 nov/08 Veel belangstelling voor innovatief en energiezuinig (ver-)bouwen

Er is grote belangstelling getoond voor subsidie voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie (regeling ‘UKR naar energieneutraal wonen’). In totaal werden 42 aanvragen ingediend. Vijftien innovatieve renovatie- en nieuwbouwprojecten ontvangen in totaal €7,5 miljoen subsidie van Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). De projecten omvatten in totaal 1.696 woningen en realiseren elk voor zich een reductie van minimaal 45 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dit is inclusief de CO2-uitstoot ten gevolge van het huishoudelijk energiegebruik. De projecten lenen zich op termijn voor grootschalige toepassing van verdere energiebesparing. Het geld is bedoeld voor de extra investeringskosten die gemoeid zijn met de realisatie van de projecten in de praktijk.
 
Van de in totaal 42 aanvragen konden er 9 binnen het beschikbare budget van €4,5 miljoen worden gehonoreerd. Omdat de kwaliteit van de aanvragen bijzonder hoog was, heeft de Minister eind augustus besloten om €3 miljoen extra uit te trekken voor deze regeling. Daardoor zijn nu in totaal vijftien projecten gehonoreerd.

De gehonoreerde projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar, omvatten minimaal 50 woningen en worden verspreid over Nederland uitgevoerd. De projecten richten zich zowel op huur- als koopwoningen van verschillende typen. Het merendeel van de nieuwbouwprojecten heeft een EPC van 0,45 of lager. In de renovatieprojecten krijgen de woningen een energielabel A. De projecten zijn beoordeeld op energiebesparing en op de inrichting van het bouwproces, het bewonerscomfort en de mogelijkheden om de gepresenteerde concepten breed in de bouw toe te kunnen passen.

Het kabinet heeft in het programma 'Schoon en Zuinig' ambities geformuleerd voor energiebesparing, toepassing van duurzame energie en reductie van CO2-uitstoot. Een belangrijk deel van deze ambities moet in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. Begin 2009 zal een meerjarig innovatieprogramma worden gepresenteerd om deze doelen te ondersteunen.
Het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PEGO) heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de subsidieregeling ‘UKR naar energieneutraal wonen’. PEGO heeft WWI en SenterNovem geadviseerd over de opzet van deze subsidieregeling op basis van eigen ervaringen van innovatieve koplopers in de bouw. Met dit advies streven WWI en SenterNovem na dat subsidieregelingen optimaal zijn afgestemd op de behoefte van de doelgroep.
5 november 2008
Bron: Senternovem