Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Prinsjesdag 2008 [Energiebesparing]

20-09-2008 Woningbouw

 

 

Afbeelding: Te Koop bord met verkocht

In 2009 wil het kabinet net als vorig jaar 83.000 nieuwe woningen bouwen om zo de woningtekorten verder terug te dringen en extreme prijsstijgingen tegen te gaan. De overheid ondersteunt uitvoerders met onder andere veranderingen in wet- en regelgeving, geld en aanjaagteams.

Voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen

Aan de rand van woningbouwregio's moeten voldoende woningen zijn voor mensen met een laag inkomen. Het kabinet zal achterblijvende gemeenten indien nodig dwingen deze te realiseren.

Woningproductie stedelijke regio's (2010 tot 2020)

Voor de periode 2010 tot 2020 maakt het kabinet prestatieafspraken met stedelijke regio's over de ontwikkeling van de woningbouw, groen en water, infrastructuur en bedrijventerreinen.

Energiezuinige woningen

In 2009 wil het kabinet dat 70.000 bestaande woningen/bedrijfsgebouwen energiezuiniger worden gemaakt. Eigenaren worden gestimuleerd om het energielabel met twee of meer klassen te verbeteren. Het energielabel geeft de mate van isolatie van wanden, dak, vloer en zuinigheid van verwarmingsapparaten ed. aan.

Energieprestatie in huurprijs

Naar verwachting gaat volgend jaar het gewijzigde Woningwaarderingsstelsel in. De energieprestatie wordt dan meegewogen bij het bepalen van de maximale huurprijs.

Stimuleringspremie energiebesparing

Om eigenaren-bewoners aan te zetten meer te investeren in energiebesparing wordt in 2009 een stimuleringspremie ingevoerd in proefprojecten 'Meer met minder'. Dat is een gezamenlijk initiatief van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties, bouw- en installatie bedrijven om bestaande woningen en bedrijfsgebouwen minimaal 30% zuiniger te maken.