Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Energieverbruik bedrijfshallen kan fors omlaag

28-08-2008 Het energieverbruik van bedrijfshallen in Nederland kan fors omlaag. Recent afgeronde pilotprojecten laten zien dat een bedrijfshal minstens 30% per jaar kan besparen op exploitatiekosten. Ook de daarbij te behalen reductie van CO2 is substantieel. Dit blijkt uit een verkennende studie van SenterNovem. Verder blijkt uit de studie dat geen hal in Nederland hetzelfde is, als gekeken wordt naar leeftijd, grootte, functie en soort gebruikers. Een standaardoplossing voor energiebesparing is dus niet voorhanden. De mogelijkheden voor energieefficiënte oplossingen zijn daarentegen volop aanwezig.

Gebouwschil
In de studie is een pakket meegenomen met de meest kansrijke energiebesparende maatregelen voor globaal genomen twee categorieën. Maatregelen die betrekking hebben op de schil van de bedrijfshal en maatregelen die betrekking hebben op installaties. Gevel- en dakisolatie, kierafdichting, vloerisolatie en daglichtintreding zijn energiebesparende technologieën die vallen binnen de eerste categorie. Vooral in nieuwbouw is met deze energiemaatregelen energiewinst en CO2-reductie te behalen. Voor oudere, bestaande bedrijfshallen is het te realiseren besparingspotentieel geringer.

Installaties
Voor energiebesparende technologieën met betrekking tot installaties ligt dit anders. Deze zijn interessant voor zowel nieuwbouw als bestaande bedrijfshallen. De belangrijkste energiewinst en CO2-reductie zijn te behalen op het gebied van het goed afstellen van de installaties, energiezuinige verlichting, ventilatie, frequentieregeling en hoogrendementspompen. Bij bedrijfshallen met warmteproducerende processen kan de besparing oplopen tot 1,8 PJ per jaar door een warmtekoppeling aan te brengen tussen proces en klimatiseringsinstallatie.

Quickscan Bedrijfshallen
Vanwege het grote besparingspotentieel bij bedrijfshallen heeft SenterNovem de Quickscan Bedrijfshallen ontwikkeld voor eigenaren en gebruikers. Deze Quickscan Bedrijfshallen geeft een goede indruk van de mogelijkheden om energie te besparen bij nieuwe en bestaande bedrijfshallen. Na keuze van de gewenste technieken, berekent het programma on-line de energiebesparing en de financiële besparing.
De Quickscan geeft verder informatie over de technische voordelen en beperkingen van de gekozen technieken. SenterNovem heeft voor de Quickscan Bedrijfshallen een speciale website ontwikkeld. Voor een compleet uitgewerkt installatie-advies blijven bouwkundige adviesbureaus, installateurs en architecten de aangewezen partijen. Zij kunnen eigenaren en gebruikers van bedrijfshallen helpen om de resultaten van de quickscan om te zetten in 'duurzame realiteit'.

 

Bron: SenterNovem