Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Sluimerstand apparaten moet zuiniger

08-07-2008

Apparaten voor thuis en op kantoor mogen vanaf 2010 niet meer dan 1 watt verbruiken als ze in sluimerstand staan. Vier jaar later moet deze stand van apparaten opnieuw gehalveerd zijn. De maatregel levert een fikse besparing van het energieverbruik op. Dit staat in het betreffende Eco-designvoorstel van de Europese Commissie, waar de lidstaten gisteren mee hebben ingestemd

Ongeveer 10 procent van het stroomverbruik van huishoudens gaat naar apparatuur in de sluimerstand, zoals computers, televisies en opladers. Met de maatregelen van de Europese Commissie is drie-kwart van het sluimerend stroomverbruik te vermijden. Per huishouden gaat het om ongeveer 200 kilowattuur op een gemiddeld verbruik 3.400 kilowattuur per huishouden per jaar. Dit levert een voordeel op van minimaal 40 euro per huishouden per jaar. Als in 2020 alle 4,6 miljard apparaten aan de nieuwe normen voldoen, wordt jaarlijks in Europa 35 miljard kilowattuur bespaard, wat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in Nederland.

Ambitie minister Cramer
De Nederlandse ambitie is om het energieverbruik van apparaten in 2020 met 40 procent verlaagd te hebben. Dit moet voor het overgrote deel gebeuren via de Richtlijn Eco-design, op basis waarvan eisen gesteld gaan worden aan het ontwerp van energieverbruikende producten. Naast eisen aan de sluimerstand zullen ook energie- en milieu-eisen worden opgesteld voor een heel scala aan afzonderlijke apparaten, zoals CV-ketels, verlichting, televisies en computers. Minister Cramer heeft onlangs aangekondigd dat het bedrijfsleven zal worden ondersteund bij de ontwikkeling van slimme en energiezuinige producten.

Eco-design
Bij eco-design gaat het om het integreren van milieu-aspecten in het productieproces. Tachtig procent van de milieudruk van een product wordt bepaald bij het ontwerp. Eco-design is een integrale ontwerpactiviteit die beoogt dat de productontwikkelaar bij het nemen van ontwerpbeslissingen ook de gevolgen voor het milieu overweegt, daarbij rekening houdend met alle schakels van de productketen. Eco-design is dus levenscyclusgericht denken over producten. In de ontwerpfase kunnen reeds keuzes worden gemaakt die het bedrijf, de klant én het milieu ten goede komen. Met de huidige energie- en grondstofprijzen levert ecodesign snel grote kostenbesparing op. De eco-design richtlijn stelt strenge milieu-eisen aan het ontwerp van energieverbruikende producten, zoals verwarming, verlichting of huishoudelijke apparaten. Bedrijven die niet aan deze richtlijnen voldoen, verliezen hun CE-markering en daarmee hun markt.

 

Bron: VROM