Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Geen energielabel zonder diploma

EPA-adviseurs en –opnemers die zich bezighouden met het uitgeven van energielabels, mogen binnenkort alleen nog maar labels aan gebouwen toekennen als ze met succes een landelijk examen hebben afgelegd. Nu nemen verschillende opleidingsinstituten nog hun eigen toets af en sommige instituten doen dat zelfs helemaal niet. Daardoor kunnen er verschillen zijn in werkwijze en kennis van opnemers en adviseurs. Nu komt er voor iedereen dezelfde toets.

EconVice Nederland heeft op 20 augustus 2008 dit examen.

Het examen wordt ontwikkeld door het KBI, informatieloket voor certificering in de installatiesector, het ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, in samenwerking met een groot aantal marktpartijen. Het CITO zal het examen afnemen. Kees Arkesteijn van het ISSO: "Door een landelijk, onafhankelijk examen kunnen we de kwaliteit van label-opnemers en EPA-adviseurs beter garanderen."

Ook examen voor opnemer
Verschillende marktpartijen, zoals de Vereniging Eigen Huis, hebben gevraagd om de ontwikkeling van een landelijk examen. Na overleg met betrokken partijen als SenterNovem, VROM en enkele opleidingsinstituten is besloten gehoor te geven aan deze vraag. Arkesteijn: "Tot nu toe waren de adviseurs vaak wel in het bezit van een certificaat van bijvoorbeeld een opleidingsinstituut. Maar de ene toets bleek de andere niet, dus was niet duidelijk wat een certificaat garandeerde. Bovendien hoefden alleen de adviseurs in het bezit te zijn van een certificaat, de opnemers niet. Terwijl een adviseur advies uitbrengt over het energielabel op basis van de informatie die een opnemer aanlevert. Omdat een adviseur vaak geen tijd heeft om ieder gebouw zelf te controleren is nu besloten dat opnemers ook een examen moeten afleggen." 

Examenonderdelen
Het examen bestaat uit twee onderdelen: een voor de opnemer en de EPA-adviseur en een voor de EPA-adviseur alleen. In het eerste deel wordt met veertig meerkeuzevragen de algemene kennis over de opname van woningen en de beoordeling getoetst en moet de examenkandidaat een ‘woning opnemen’ aan de hand van foto’s en tekeningen. De EPA- adviseur moet in deel twee het opnameformulier vertalen naar het juiste energielabel. Arkesteijn: "Voor het eerste deel krijgen ze drie uur de tijd en voor het tweede deel 1,5 uur. Deelnemers bepalen zelf hoe ze zich voorbereiden. Dat kan via een opleidingsinstituut of door de proeftoets die nu al op de website van het CITO te vinden is. Sommige kandidaten hebben de voorbereiding bij een opleidingsinstituut niet nodig en hebben genoeg aan het proefexamen. We hebben eindtermen en een toetsmatrijs opgesteld zodat iedereen kan bepalen hoe hij zich gaat voorbereiden. dat voor zichzelf kan bepalen."

Diploma is een vereiste
Het bezitten van een diploma wordt op den duur een vereiste, ook voor EPA-adviseurs die nu al gecertificeerd zijn door een Certificerende Instelling. Arkesteijn: "Als zij het examen niet halen zijn ze hun certificering kwijt. Natuurlijk is er wel de mogelijkheid om het examen te herkansen." Kandidaten kunnen zich inschrijven voor het examen via de website van het CITO, in juni staan de eerste examens gepland. "Er zijn nu tien examendata gepland aanmeldingen, maar waarschijnlijk loopt dit aantal snel op. Na de zomer kijken we verder. Bijvoorbeeld of iedereen de kans gehad heeft om het examen te halen en vanaf wanneer het diploma dus verplicht is voor de certificering. Vanaf de dag dat het diploma echt een vereiste is, wordt door de Certificerende instellingen gecontroleerd of de EPA-opnemers en –adviseurs ook echt in het bezit zijn van dat diploma."

Goed voor de kwaliteit
De reacties van opnemers en adviseurs lopen uiteen. "Sommigen vinden het diploma onzinnig omdat ze al gecertificeerd zijn, anderen vinden het goed omdat nu het kaf van het koren wordt gescheiden. Veel woningbouwverenigingen bijvoorbeeld zijn blij met het examen omdat zij nu verzekerd zijn van gekwalificeerde mensen. En de meeste betrokkenen zijn blij met de garantie van een kundige EPA-opnemer en –adviseur. Dat komt de kwaliteit van het energielabel ten goede."

Wilt u meer weten over het examen? Kijk dan op de website van:
KBI: 
www.kbi.nl 
ISSO: 
www.isso.nl 
CITO: 
www.cito.nl