Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   EKW in Brussel

21 mei 2008: EKW in Brussel

 

Europese wetgeving stelt het energielabel verplicht.
De Nederlandse overheid heeft dit welliswaar per 1 januari
ingevoerd maar handhaaft niet.
Dit geeft veel maatschappelijke onrust en de burger weet
niet waar hij aan toe is.

EKW heeft gemeend hiertegen te moeten ageren.
Daarom is EKW naar Brussel gegaan, daar waar de Europese
Commissie zetelt. Samen met haar professionele partner,
adviesburo 'I on Europe', is een actieplan besproken om
de Europese Commissie in te lichten over de huidige stand
van zaken in Nederland. De Europese Commissie heeft een
consultatieronde ingesteld waaraan alle betrokken partijen
uit alle deelnemende landen hun visie en ervaringen met
betrekking tot de invoering van de EPBD kunnen aangeven.

EKW gaat haar visie en aanbevelingen middels deze
consultatieronde duidelijk naar voren brengen.
Op deze manier wil EKW haar betrokkenheid tonen richting
Brussel en Den Haag.
Bovendien wil EKW op nationaal niveau gesprekspartner zijn
met betrekking tot de uiteindelijke vormgeving van het
energielabel en de acceptatie hiervan door de burger.

 

 

 

 

Bron: Energie Keurmerk Wonen.

http://www.energiekeurmerkwonen.nl