Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Energielabel voor huizen

Gepubliceerd op donderdag 21 februari 2008


Vanaf 1 januari moet ieder huis dat verkocht wordt een energielabel hebben. Dit geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Maar waar kun je advies krijgen over dit label? En hoe weet je of dit advies wel deugt?

 

Energielabel (Achtergrond)

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen een energielabel hebben als ze hun huis gaan verkopen. Voor huurwoningen van een woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009. Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor witgoed en auto’s. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Een erkende gecertificeerde adviseur kan een energielabel voor uw woning berekenen. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Bewust energiegebruik
Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Onder andere het energielabel moet daarvoor zorgen. Het is de bedoeling dat we met z'n allen bewuster omgaan met ons energiegebruik. Met het energielabel kan je in één oogopslag zien of je een energiezuinige woning koopt of niet.

Niet voor alle gebouwen is het nodig om een energielabel te hebben. Het geldt bijvoorbeeld niet voor woonwagens, monumenten, nieuwbouw en huizen die na 1998 zijn gebouwd. Bij deze huizen is namelijk al een berekening gemaakt van het energiegebruik van de woning. Woningeigenaren die een Energie Prestatie Advies hebben laten opstellen, kunnen dit voor een klein bedrag laten omzetten in een energielabel.

Marktwerking
De verkoper moet voor het energielabel zorgen. De prijs van een inspectie voor een energielabel wordt aan de markt overgelaten en kan varieren tussen de 100 en 200 euro, afhankelijk van de adviseur die het energielabel afgeeft en afhankelijk van de woning.

Radar wilde wel eens weten wat de huisverkoper te wachten staat vanaf 1 januari en nam de proef op de som. TROS Radar bezocht de VROM site om 3 adviseurs uit te nodigen om een energielabel af te geven. We konden kiezen tussen zo'n 40 adviseurs, die elk een andere prijs vroegen. De prijzen waren 148,75 euro, 158,81 euro en 175,00 euro, allemaal inclusief BTW.

Satéprikker
De manier waarop de adviseurs te werk gingen verschilde ook nogal van elkaar. Zo concludeerde één adviseur met een klop op de muur dat er spouwmuur aanwezig was, een andere gebruikte een satéprikker en zei dat de woning geen spouwmuur had. Het resultaat was ook al verrassend: voor dezelfde woning werd een C-label,  een E-label en een G-label afgegeven. En dat is nogal een verschil.

In plaats van een label kan je ook een Energie Prestatie Advies laten opmaken. Dit is iest duurder maar u heeft dan in 1 klap een label en een op maat advies voor uw woning. In het advies staat welke aanpassingen u kan doen in uw (nieuwe) woning om het gebouw energiezuiniger te maken. Door de aanpassingen te doen, krijgt u als het goed is een zuiniger energielabel. Als u eerst een label laat maken voor 175 euro, vervolgens een maatwerk advies voor 295 euro om vervolgens weer een nieuw label aan te vragen bent u toch duurder uit.

Aanloopproblemen
Het ministerie van VROM, dat het energielabel wil invoeren, legt de verantwoordelijkheid bij het KBI, zo staat in deze schriftelijke reactie. Het KBI is het informatieloket voor certificering in de installatiesector. Zij erkennen inde uitzending dat er aanloopproblemen zijn en zullen de kwaliteit van de afgegeven energielabels proberen te waarborgen door steekproeven.

 

Kamerlid Diederik Samsom voor de PvdA heeft reeds kamervragen gesteld en heeft de minister gevraagd om er strikt op toe te zien dat de uitvoering niet in de soep loopt.

Voor meer informatie over het energielabel: http://www.vrom.nl/ of http://www.energielabelverkenner.nl/.

Het VROM wilde niet in uitzending reageren. Wel reageren ze schriftelijk.