Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   100.000-ste energielabel uitgereikt.

Vandaag  12-02-2008 reikt minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie het 100.000-ste energielabel uit. Van de honderdduizend labels zijn er ongeveer twintigduizend uitgegeven voor koophuizen. De overige tachtigduizend labels zijn met name aangevraagd door woningcorporaties voor huurwoningen. Door het label krijgen de nieuwe eigenaren of huurders betere informatie over de energiezuinigheid van hun nieuwe huis en worden zij gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Gebouwen met een 'beter' label kunnen bij verkoop of verhuur aantrekkelijker zijn. Zeker bij hoge energieprijzen kan de energieprestatie van een gebouw een rol spelen bij de beslissing tot koop of huur. Door energiebesparende maatregelen voor het gebouw te treffen kan de eigenaar bij een nieuwe opname ook een 'beter' label krijgen. Dat maakt het gebouw aantrekkelijker op de markt. Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label loopt van A tot en met G. Een woning met het A-label is het zuinigst, een woning met een G-label verbruikt veel energie. Het energielabel moet worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd adviseur.

De meeste labels van de honderdduizend vallen in de D-klasse (ruim 20.000), op de voet gevolgd door de E-klasse (ruim 19.000) en de C-klasse (17.500), blijkt uit de gegevens van SenterNovem. De nu gelabelde huurwoningen zijn gemiddeld minder energiezuinig dan de gelabelde koopwoningen. Van de huurhuizen zit 48 procent van de geregistreerde labels in de meest energieverbruikende klassen, E, F en G. Bij de koopwoningen is dat 42 procent. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Het energielabel is vanaf 1 januari 2008 verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van woningen en andere gebouwen. Bij de tot nu toe uitgereikte labels zitten relatief weinig A- en B-labels. Dat komt doordat de eigenaar bij verkoop of verhuur van een woning jonger dan 10 jaar, kan volstaan met de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in plaats van een energielabel. De berekening mag maximaal tien jaar oud zijn.

Woningcorporaties die hun hele bezit in de loop van 2008 van een label voorzien, krijgen uitstel van de labelplicht tot 1 januari 2009. Door hun hele bezit in de loop van 2008 te certificeren krijgen zij inzicht in de energetische kwaliteit van hun voorraad. Dit inzicht is essentieel voor het voeren van strategisch voorraadbeleid en geeft de betrokken corporatie een handvat om haar ambities op energiegebied vast te leggen.( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=35442 )