Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   FLEVOLAND ANDERHALVEMETER-SUBSIDIE VOOR LUCHTREINIGER DIE COVID-19 DOODT

Vanaf 1 juni kan de sector haar deuren weer (gedeeltelijk) openen voor inwoners en gasten van buiten Flevoland binnen de context van een 1,5-metersamenleving.

Ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector zijn al volop bezig geweest of gaan nog bezig om zich op deze situatie voor te bereiden. Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de 1,5-meterrichtlijn te voldoen.

Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Met het ontwikkelen van een tijdelijke regeling maatregelen bij gastvrijheidssector Flevoland willen we ondernemers en organisaties uit de gastvrijheidssector in Flevoland ondersteunen in het nemen van de benodigde maatregelen zodat zij op een verantwoorde wijze de bedrijfsactiviteiten uitvoeren en inwoners en gasten buiten Flevoland kunnen ontvangen.

In de Provincie Flevoland is er een subsidieregeling van kracht die het mogelijk maakt 50% vergoed van de kosten die gemaakt zijn om aan de coronamaatregelen te voldoen.

De aanschaf van onze AERUS luchtreinigingssystemen vallen onder deze subsidie. 
  • U kunt alleen als onderneming een subsidie aanvragen.
  • Uw onderneming is gevestigd in Flevoland en staat ingeschreven in de KvK met één of meerdere SBI codes zoals benoemd in artikel 1 van de nadere regels.
  • De aanvraag voor een subsidie dient u in vanaf de openstelling tot 1 december 2020.
  • U kunt slechts 1 maal subsidie aanvragen.
  • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 1.000 tot maximaal € 2.500 per aanvrager.
  • De subsidie wordt gebruikt voor de herinrichting van uw onderneming zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen richtlijnen.
 
Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Visit Flevoland via 
info@visitflevoland.nl.

Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier?
Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213, zei helpen u graag verder.

Bron: Provincie Flevoland  
  COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector, subsidie – Provincie Flevoland