Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Brink luchtverwarmer vervangen in Purmerend

Onlangs hebben wij EconVice Nederland in Purmerend Noord Holland een oude Brink B-20 IND (indirect-gestookt) op stadverwarming vervangen door een nieuwe generatie indirect gestookte luchtverwarmer type Elan 16 2.0.
 
In de oude situatie stond er een oude Brink 20 IND (indirect-gestookt) downflow uitvoering van ruim 20 jaar oud. Deze luchtverwarmer is cv-zijdig aangesloten op de stadverwarming.
In Purmerend is ruim 75% van alle huishoudens aangesloten op het warmtenet van de stadverwarming Purmerend.
De oude luchtverwarmer B-20 IND heeft nog een oude ventilator regeling oftewel een aan/uit regeling waardoor men als bewoner een voelbare tochtstroming waarneembaar is en dit als onprettig ervaren wordt, vooral de dames zijn hier gevoelig voor en geven dit aan als tocht.

Nieuwe situatie;

De nieuwe Brink Elan 16 2.0 luchtverwarmer is op de oude plaats van de Brink B-20 IND geplaatst.  De nieuwe Elan 16 2.0. is cc-zijdig op het warmtenet (stadverwarming) aangesloten en aangestuurd, deze combinatie werkt perfect en zorgt voor een aangename comfortabele warmte in de woning d.m.v. de temperatuurgestuurde systeemventilator van de BRINK Elan 16 2.0 luchtverwarmer.

De Elan 16 2.0 is een zeer geavanceerde luchtverwarmer waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan een minimaal energieverbruik. Hieraan dragen de diverse elektronische regelingen en de elektronisch geregelde gelijkstroom systeemventilator bij.

Door het toepassen van een gelijkstroom motor in de systeemventilator zal zelfs bij lage toerentallen van de motor het elektrisch rendement hoog blijven. Een besturingsunit met een microprocessor regelt en controleert de veilige werking van het toestel. De systeemventilator zal traploos meer of minder lucht transporteren, afhankelijk van de uitblaastemperatuur van het toestel, welke continue wordt gemeten door de systeemtemperatuurvoeler.

De systeemtemperatuurvoeler is onder de warmtewisselaar geplaatst. De installateur kan de maximale en minimale luchthoeveelheid instellen met het bedieningspaneel van het toestel even als een luchthoeveelheid voor free-koeling.

De elektronische regeling in de systeemventilator zal er voor zorgdragen dat de ingestelde luchthoeveelheid gehandhaafd blijft, tot de druk in de
luchtkanalen een ingesteld maximum bereikt.


Op onderstaande link kunt u de oude en de nieuwe situatie bekijken.
klik hier!