Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   BTW per 1 juli 2015 van 6% naar 21%Renovatiewerkzaamheden worden sinds 1 maart 2013 belast met 6% btw, met uitzondering van de bij de werkzaamheden geleverde materialen. Het gaat om onderhoud-, herstel- en verbouwingswerkzaamheden ten aanzien van woningen die ouder zijn dan 2 jaar en bestemd zijn voor permanente bewoning.
 

Op 1 juli 2015 eindigt deze regeling.
 
Belangrijk! Indien men nog gebruik wil maken van het 6%-tarief moet men ervoor zorgen dat de werkzaamheden vóór 1 juli 2015 zijn afgerond. Voor werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden afgerond, geldt het 21%-tarief. Het tarief van 21% geldt ook als vóór 1 juli 2015 vooruitbetalingen zijn gedaan voor werkzaamheden die na 30 juni worden afgerond.
 

M.a.w.: de verbouwing moet klaar zijn op 30 juni 2015!
 
Het 6%-tarief blijft ook na 30 juni 2015 van toepassing op het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar en het aanbrengen van isolatiematerialen aan deze woningen. Dat zijn immers geen tijdelijk verlaagde tarieven.

EconVice Nederland