Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Eigen Huis: Energielabel moet worden uitgesteld

Kwaliteit onder de maat, Eigen Huis raadt energielabel af

Vereniging Eigen Huis vindt dat het verplichte energielabel voor woningen moet worden uitgesteld. Op dit moment levert het label namelijk geen betrouwbaar bewijs van de energieprestatie van een woning. Daarom raadt de vereniging haar 690.000 leden voorlopig af om een energielabel aan te vragen.

Dit schrijft de vereniging in een brandbrief aan minister Vogelaar. Hoewel het energielabel per 1 januari aanstaande verplicht is, zijn er geen sancties als koper en verkoper het label negeren.

Vereniging Eigen Huis erkent de waarde van een goed energielabel en ondersteunt het streven om woningen energiezuiniger te maken. Een label dat door de overheid aan de burger wordt opgelegd, dient echter aan alle kanten te deugen. De geconstateerde tekortkomingen wegen voor de vereniging zo zwaar, dat zij het label niet kan ondersteunen tot het moment dat de kwaliteit op orde is.

Energielabel deugt nog niet
Vereniging Eigen Huis heeft op drie punten bezwaren tegen de opzet van het energielabel.

Geen eenduidige eisen voor labeladviseurs
Het ontbreekt aan eenduidige opleidingseisen voor labeladviseurs. Een bedrijf dat energielabels verstrekt hoeft slechts één gecertificeerde medewerker te hebben en mag vervolgens een onbeperkt aantal labeladviseurs op pad sturen, zonder dat die daarvoor een examen hebben afgelegd. Een landelijk examen voor gecertificeerde bedrijven en labeladviseurs bestaat zelfs niet. De huiseigenaar heeft onvoldoende zekerheid dat de adviseur die hij inschakelt deskundig is.

Geen goede kwaliteitsborging
De huiseigenaar heeft onvoldoende waarborgen dat de voorgeschreven keuringsmethode vakbekwaam en onafhankelijk wordt gevolgd. Een uniforme kwaliteit van energielabels kan daardoor niet worden gegarandeerd.
Daarnaast kunnen fouten in de keuring door de huiseigenaar niet worden ontdekt, omdat hij het opnameformulier niet in handen krijgt. De labeltoekenning blijft daardoor voor consumenten een ‘black box’.
Verder wordt de kwaliteit van labeladviseurs en gecertificeerde bedrijven alleen incidenteel gecontroleerd. Als na een steekproef blijkt dat verkeerde labels worden afgegeven, is er geen regeling die ervoor zorgt dat eerdere klanten alsnog kosteloos een herkeuring kunnen krijgen en een juist label ontvangen.

Geen goede klachtenregeling
Bij onenigheid over de juistheid van een afgegeven energielabel moet de consument gebruik kunnen maken van een deugdelijke en toegankelijke klachtenregeling. In een adequaat klachtenloket is echter niet voorzien en er is geen enkele richtlijn voor een redelijk klachtengeld.
Ook de behandelingstermijn van klachten en de gevolgen van een uitspraak zijn niet geregeld. Een vlotte procedure is geboden aangezien de huiseigenaar bezig is met de verkoop van zijn woning. Ten slotte is onduidelijk of en door wie gevolgschade van een verkeerd label wordt vergoed.

Het is volgens Vereniging Eigen Huis onbehoorlijk en onverstandig om nu huiseigenaren te verplichten onder deze omstandigheden het energielabel aan te vragen. Eerst dienen de tekortkomingen te worden opgelost.

aldus Vereniging Eigen Huis

Bron: mr. Marlies E.C. Pernot    Zie ook brief reactie hierop van Energie Keurmerk Wonen
algemeen directeur                                     klik hier [reactie EKW]