Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Voorwaarden subsidieregeling glasisolatie bekend

24 juli 2009 Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de voorwaarden voor de onlangs aangekondigde subsidieregeling voor isolatieglas bekend gemaakt. De nieuwe regeling is onderdeel van het pakket aan stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor woningen en gebouwen. De regeling geldt voor eigenaar-bewoners en VVE's van woningen die vr 1995 zijn gebouwd. Anders dan nu met de EPC-norm het geval is, was er voor die tijd nog geen uniforme norm voor energiezuinig bouwen

Eigenaar-bewoners die isolatieglas plaatsen kunnen de subsidie verzilveren door via de website van Meer met Minder een waardebon aan te vragen. De waardebon kan worden ingeleverd bij de glaszetter die vervolgens de korting verstrekt. De bon is maximaal vier maanden geldig. Dat betekent dat na verstrekking van de bon het glas binnen vier maanden geplaatst moet zijn. De glaszetter dient de bon binnen eenzelfde termijn te declareren.

De regeling wordt officieel pas per 1 oktober 2009 opengesteld, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009. Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas laten plaatsen wordt gadviseerd de factuur goed te bewaren. Het subsidiebedrag zal aan deze mensen worden uitgekeerd op basis van een ingediende kopie van de factuur, in combinatie met de waardebon. Zij moeten dus in oktober nog wel een waardebon aanvragen om voor de subsidie in aanmerking te komen.

De regeling is van toepassing op isolatieglas met een isolatiewaarde van maximaal 1,60 W/m2K. Er dient minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de kosten met een maximum van 1100 euro (inclusief BTW). Het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3577, wat zichtbaar moet zijn op de factuur. De glaszetter kan de eigenaar hierover informeren. De regeling sluit per 31 december 2010.

Minister van der Laan trekt voor de subsidieregeling 50 miljoen euro uit. De regeling, die door SenterNovem wordt uitgevoerd, sluit als dit plafond is bereikt en wordt mogelijk weer opnieuw opengesteld als er geld overblijft door het niet verzilveren van de beperkt geldige waardebonnen.

 

Dit is een bericht van:
Ministerie van VROM
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Vragen of opmerkingen?
mailto:persmail@minvrom.nl