Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Scholen krijgen 215 miljoen tot 2010 voor binnenklimaat en energiebesparing

Scholen in Nederland krijgen de komende jaar 215 miljoen euro om het binnenmilieu in hun gebouwen te verbeteren en te investeren in energiebesparing. Minister Jacqueline Cramer (VROM) en staatsecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs hebben dit aangegeven bij de start van de campagne om het binnen- en buitenklimaat van scholen te verbeteren.

De rijksoverheid stelt de miljoenen beschikbaar vanuit het pakket crisismaatregelen van het kabinet. De investeringen in energiebesparing op scholen moeten zichzelf binnen tien jaar kunnen terugverdienen. Scholen kunnen tot 40 procent besparen op hun huidige energieverbruik. Bovendien moet de verbetering van het binnenklimaat het ziekteverzuim van leerlingen en leraren terugdringen.

In het stadsdeel Westerpark in Amsterdam ging de pilot van de Energieke Scholen-campagne officieel van start. Aan de pilot nemen 3 scholen deel: de Westerparkschool, De Bron en de Dr. Rijk Kramerschool. De scholen treffen maatregelen op gebied van zowel energiebesparing als verbetering binnenmilieu. Doel van de pilotaanpak Schoolgebouwen is om de kennis en ervaring die hiermee is opgedaan te kunnen verwerken in een aanpak voor de rest van de stad. Amsterdam kent 200 basisscholen, waarvan 80 procent niet voldoet aan de eisen voor binnenmilieu. Dit leidt tot ziekteverzuim onder leraren en leerlingen. Ook op het gebied van energiebesparing is er een groot potentieel tot wel 40 procent.

Omdat Cramer graag ziet dat initiatieven zoals die in Amsterdam versneld navolging krijgen in Nederland, heeft ze de miljoenen beschikbaar gesteld. Het stimuleringspakket zal bestaan uit ondersteuning van concrete projecten bij kleine grote en kleine gemeenten, gratis consults voor scholen (in samenwerking met de nationale programma's 'Frisse Scholen' en 'Meer met Minder') en actieve verspreiding van de opgedane kennis.

Andere Amsterdamse projecten
Minister Cramer heeft gisteren nog een aantal andere projecten in Amsterdam bezocht die tot doel hebben de CO2-uitstoot te verminderen en energie te besparen. De gemeente Amsterdam is in de wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord bezig met het realiseren van een klimaatneutrale wijk. Hierbij zal gelet worden op materiaal gebruik, de waterhuishouding en het gebruik van duurzame energievoorziening door bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie.

Daarnaast bezocht de minister 'de Bazel'. Het Bazel-gebouw huisvest onder meer het stadsarchief van Amsterdam. Het gebouw heeft onlangs een verbouwing en renovatie ondergaan, waarbij investeringen zijn gedaan in de duurzaamheid van het gebouw (van G-label naar A-label).

Cramer bezocht ook het 'open gevels bij detailhandel'-project en liet zij zich informeren over de duurzame ambitie van de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel Centrum nam vorig jaar een motie aan die de detailhandel in de hoofdstad opriep het energiegebruik te verminderen door het tegengaan van de open gevels. Het besparingspotentieel van deze maatregel is enorm. De detailhandel kan door het tegengaan van open gevels jaarlijks 6,8 miljoen m³ gas kan besparen. Dit staat gelijk aan het jaarlijks gasverbruik van circa 340 basisscholen.

 

Bron: Comfortrend Nederland.