Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Duurzame dinsdag 2008

INITIATIEVEN 2007

Toegekend nummer
174-2007

Naam initiatief
HRwooncomfort

Is het project al eerder in het koffertje aangeboden op duurzame dinsdag?
Nee

Hoe past uw project binnen het thema: Duurzaam consumeren?
Omdat HR wooncomfort consumenten prikkelt tot het nemen van duurzame maatregelen in hun woning, die tegelijkertijd hun comfort/woongenot verbeteren.

Kenmerk(en) van de initiatiefnemer(s)?
Profit organisatie

Locatie en plaats(en)
Joure. Werkgebied heel Nederland.

Omschrijving initiatief

Het geven van adviezen en organiseren van totaaloplosingen om woningen energiezuiniger te maken.
HRwooncomfort wil de consument één aanspreekpunt bieden voor bouwkundige en installatietechnische maatregelen.
Middels de vaste partner ComforTrend beschikt HRwooncomfort inmiddels over een kerngroep installatiebedrijven die het initiatief ondersteunen.
zie www.hrwooncomfort.nl


Wie ondersteunt uw initiatief?
ComforTrend installateurs zie www.comfortrend.nl

Doelgroep
Burgers

In welke fase is uw project?
Voorbereiding

Wat heeft u nodig om uw project verder te brengen? Kan ook iets anders zijn dan geld.
Naast een startkapitaal, bekendheid voor het initiatief

Wat is het grootste knelpunt op dit moment?
De doorlooptijd om de organisatie lopend te krijgen dmv leads, aanvragen, uitvoering en afrekening is behoorlijk lang. We zoeken naar middelen om deze periode te overbruggen.


Wat is het beoogde effect van uw project?
woningen energiezuiniger maken.
Interesse opwekken door

Kan het project worden opgeschaald? Zo ja, waarom?
we zijn met syntens de mogelijkheden in kaart aan het brengen over hoe we het project moeten starten

Is het initiatief een potentiële inspiratiebron voor beleidsontwikkeling op landelijk niveau?
ja. Er zijn vele initiatieven, maar het zijn allemaal deeloplossingen. HRwooncomfort biedt één aanspreekpunt in het oerwoud van al deze verschillende aanbieders.

Heeft u een voorstel voor het thema van Duurzame Dinsdag 2008?
Nu aan de slag met energiebesparing.

Naam initiatiefnemer(s)
Theun Toering
Johan Ruiter

E-mail
info@hrwooncomfort.nl

Adres
Marconiweg 14

Postcode
8501 XM

Telefoon
0513-460970

Woonplaats
Joure

Website
www.hrwooncomfort.nl

www.duurzamedinsdag.nl